کد خبر: 10347
تاریخ انتشار: شنبه 1 مرداد 1401 - 13:53
>>

موضوعات مورد بررسی:

- لايحه اصلاح قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي

-‌ آيين نامه اجرايي قانون نحوه كمك هاي اشخاص حقيقي و حقوقي به سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور

- الحاق (يك) تبصره به  مصوبه مربوط به حذف الزام متصديان مراكز و اماكن عمومي و واحدهاي صنفي به پرداخت وجوه به دفاتر خدمات سلامت اعم از دولتي و غيردولتي بابت بازرسي هاي بهداشتي

- تعديل جريمه ها و ساير حد نصاب هاي تعيين شدهدر قانون امور گمركي موضوع  ماده (156) قانون امور گمركي

- آيين نامه اجرايي بند (ط) تبصره (8) قانون بودجه سال 1401 كل كشور

- اجراي بند (م) تبصره (1) و بند (ك) تبصره (15) قانون بودجه سال 1401 كل كشور