کد خبر: 10324
تاریخ انتشار: شنبه 25 تير 1401 - 12:53
>>

موضوعات مورد بررسی:

- لايحه سازمان نظام رسانه اي جمهوري اسلامي

- توافقنامه ميان وزارت خانه هاي ميراث فرهنگي و گردشگري -جهاد سازندگي و وزارت راه و شهرسازيو استانداريهاي استان هاي  ساحلي با موضوع ايجاد و توسعه مراكز گردشگري دريايي و ساحلي به منظور مديريت يكپارچه گردشگري در سواحل

- اصلاح تبصره ماده (1) آيين نامه اجرايي تاسيس و فعاليت سازمان هاي غير دولتي موضوع: الحاق عضويت وزير آموزش و پرورش، رئيس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور در هيأت مديره و هيأت امنا جامعه خيرين مدرسه‌ساز كشور و نيز عضويت مديران كل آموزش و پرورش و نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس استان‌ها در هيأت مديره و هيأت امنا مجامع خيرين مدرسه‌ساز هر استان

- آيين نامه اجرايي بند (ز) تبصره (9) قانون بودجه سال 1401