کد خبر: 10303
تاریخ انتشار: چهارشنبه 22 تير 1401 - 10:01
کد پیشنهاد: 60099
تاریخ پیشنهاد: 1401/04/12
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1401/04/18
از سوی وزارت راه و شهرسازی صورت گرفت؛
در اجرای تکلیف مقرر در تبصره (1) ماده (13) قانون جهش تولید مسکن مبنی بر «تهیه آیین نامه مربوط به نحوه تأمین مصالح ساختمانی (فولاد و سیمان) برای طرح های مسکن حمایتی (با حذف واسطه ها)»، وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیش نویس آیین نامه مذکور را تهیه و جهت طرح و تصویب در دولت، ارایه کرد.
تهیه و تدوین پیش نویس آیین نامه نحوه تأمین مصالح ساختمانی (فولاد و سیمان) برای طرح های مسکن حمایتی (با حذف واسطه ها)

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» براساس ماده (13) قانون جهش تولید مسکن، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است به منظور پوشش خطرپذيري (ريسك) ساخت مسكن، امكان پيش خريد و ساير ابزارهاي پوشش خطرپذيري خريد مصالح ساختماني (صرفاً فولاد و سيمان) را در بورس كالا فراهم نمايد. همچنین به موجب تبصره (1) ماده مذکور، وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت مكلفند آيين نامه مربوط به نحوه تأمين مصالح ساختماني (فولاد و سيمان) را براي طرح هاي مسكن حمايتي (با حذف واسطه ها) تهيه نمايند و به تصويب هيئت وزيران برسانند.

در همین راستا، وزارت راه و شهرسازی پیش نویس آیین نامه مذکور را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب در دولت، ارایه کرده است.

به موجب آیین نامه پیشنهادی فوق، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است به منظور جلوگیری از هرگونه کمبود و کسری مصالح طرح های حمایتی مسکن، اقدامات لازم از جمله فعالیت کلیه تولیدکنندگان مصالح ساختمانی با حداکثر ظرفیت اسمی تولید و یا افزایش ظرفیت بر اساس میزان حجم مصالح اعلامی وزارت راه و شهرسازی را انجام دهد.

همچنین براساس آیین نامه یاد شده، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف می شود به منظور کاهش اثر هزینه های حمل و نقل بر قیمت مصالح و جبران کسری احتمالی تولید در برخی استان ها، نسبت به تعیین استان و کارخانه های معین برای هر استان بر اساس نیازسنجی که توسط وزارت راه و شهرسازی برای مصالح مورد نیاز طرح های مسکن حمایتی انجام می شود، اقدام نماید.

این پیشنهاد در حال حاضر در کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست توسط کارشناسان بررسی می شود.

downlod
آخرین موضوعات در حال بررسی