کد خبر: 10302
تاریخ انتشار: چهارشنبه 22 تير 1401 - 09:03
کد پیشنهاد: 60100
تاریخ پیشنهاد: 1401/04/14
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1401/04/18
با عنایت به گذشت 9 سال از تصویب آیین نامه احداث، توسعه، بهره برداری و مدیریت فرودگاه های غیرنظامی و لزوم بروز رسانی و رفع خلأهای موجود در آن، وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد اصلاح آیین نامه مذکور را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب در هیئت وزیران، ارایه کرده است.
درخواست وزارت راه و شهرسازی برای تصویب آیین نامه احداث، توسعه، بهره برداری و مدیریت فرودگاه های غیرنظامی

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان نماینده دولت در اعمال حاکمیت بر صنعت حمل و نقل هوایی در جهت اجرای تکلیف قانونی مندرج در ماده (22) قانون هواپیمایی کشوری از جمله تدوین و تنظیم آیین نامه فرودگاه ها، در سال 1392 مبادرت به تدوین آیین نامه احداث، توسعه، بهره برداری و مدیریت فرودگاه های غیرنظامی نمود که در اردیبهشت ماه همان سال نیز به تصویب هیئت وزیران رسید.

با توجه به اینکه سازمان هواپیمایی کشوری نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور متعاهد کنوانسیون شیکاگو 1944 و عضو سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری (ایکائو) ملزم به رعایت استانداردها و الزامات بین المللی برگرفته از کنوانسیون مذکور به منظور حفظ و ارتقای ایمنی هوانوردی بوده و در همین راستا نیز براساس برنامه های سالانه و معین تحت عنوان «برنامه جهانی نظارت بر ایمنی هوانوردی» توسط ایکائو مورد رصد و ارزیابی واقع می گردد، لذا ضروری است به منظور پاسخگویی متقن و مستند با هدف کسب انطباق با بالاترین درصد ممکن و پیشگیری از تنزل جایگاه کشورمان در رده بندی جهانی خصوصاً در مقایسه با کشورهای خاورمیانه اقدام نماید.

در همین راستا، وزارت راه و شهرسازی با توجه به محدودیت زمانی مقرر توسط ایکائو که تا اواسط تیرماه سال جاری است، پیش نویس اصلاح آ‌یین نامه یاد شده را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.

گفتنی است، پیشنهاد فوق هم اکنون در کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست مراحل بررسی کارشناسی را طی می کند.

آخرین موضوعات در حال بررسی