کد خبر: 10224
تاریخ انتشار: دوشنبه 6 تير 1401 - 09:04
کد پیشنهاد: 60041
تاریخ پیشنهاد: 1401/03/28
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1401/03/29
معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با توجه به فراگیری و اهمیت موضوع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، از دولت درخواست کرد تبیین و بررسی طرح مربوطه که پیش از این به ریاست محترم جمهوری ارسال شده، در اولویت موضوعات مورد بررسی در هیئت وزیران قرار گیرد.
درخواست معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده برای اولویت بررسی «طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار» در هیئت وزیران

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» به موجب تکلیف قانونی مندرج در بند (ت) ماده (80) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر «تهیه و اجرای کامل طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار طبق قوانین و مصوبات شورای اجتماعی تا پایان اجرای قانون برنامه توسط ریاست جمهوری (معاونت امور زنان) با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای ذیربط و تأیید برنامه مذکور در هیئت وزیران و تصویب در مجلس شورای اسلامی و نظارت بر اجرایی شدن آن»، معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده طی پیشنهادی، از دولت خواسته تا «طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار» را در اولویت طرح و تصویب در هیئت وزیران قرار دهد.

لازم به یادآوری است که طرح جامع توانمندسازی به جهت ناتمام ماندن فرایند تعریف شده در قانون از حیث تصویب در مجلس شورای اسلامی (تحقق بند «ت» ماده «80» قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران) در دولت دوازدهم، اکنون مجدداً در ماه های آغازین فعالیت دستور کار معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در دولت سیزدهم قرار گرفته است.

پیشنهاد یاد شده درحال حاضر در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی دولت، مراحل بررسی کارشناسی را پشت سر می گذارد.

آخرین موضوعات در حال بررسی