کد خبر: 10207
تاریخ انتشار: شنبه 4 تير 1401 - 15:33
>>

موضوع مورد بررسی:

- آيين نامه اجرايي ماده (4) قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت - مصوب 1400- (موضوع تخصيص زمين و مسكن پس از تولد فرزند سوم)

- آيين نامه اجرايي  تبصره (1) ماده (1) قانون تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي

- معرفي شهرهاي آلوده كشور براي اعمال عوارض سالانه وسائط نقليه موضوع بند (ب) ماده (29) قانون ماليات بر ارزش افزوده

- مجوز انعقاد قرارداد مشاركت احداث آزادراه چالوس – رامسر

- تمديد اعتبار كارت هاي هوشمند ملي (تا پايان 1403 و قبل از آن) حداكثر تا پايان سال 1405 به استناد بند (د) ماده (46) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 توسط وزارت كشور