کد خبر: 10190
تاریخ انتشار: شنبه 4 تير 1401 - 14:12
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 59459/52335
تاریخ ابلاغ: 1401/04/01
با امضای معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه اجرایی مربوط به تعیین محدوده سه گانه ایمنی تأسیسات هسته ای ابلاغ شد.
ابلاغ آیین نامه اجرایی تعیین محدوده سه گانه ایمنی تأسیسات هسته ای

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه مورخ 29 خرداد 1401، به پیشنهاد مشترک سازمان انرژی اتمی ایران، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (2) ماده (26) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، آیین نامه اجرایی این تبصره درخصوص تعیین محدوده سه گانه ایمنی تأسیسات هسته ای را به تصویب رساند.

downlod
آخرین مصوبات