کد خبر: 10189
تاریخ انتشار: شنبه 4 تير 1401 - 13:59
نوع مصوبه: تصویب نامه کمیسیونی (اصل 138)
شماره مصوبه: 58983/51888
تاریخ ابلاغ: 1401/04/01
با موافقت وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی دولت، حق استفاده از عرصه و اعیان استخر شنای (9) دی مجموعه ورزشی شهید شیرودی به مدت سه سال به فدراسیون ورزشی شنا، شیرجه و واترپلوی جمهوری اسلامی ایران واگذار شد.
موافقت با واگذاری حق استفاده از استخر مجموعه ورزشی شهید شیرودی به فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو به مدت سه سال

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه مورخ 7 خرداد 1401، به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و به استناد تبصره (5) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب کردند حق استفاده از عرصه و اعیان استخر شنای (9) دی واقع در بخش (2) تهران، مجموعه ورزشی شهید شیرودی، با حفظ مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی وزارت ورزش و جوانان و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، برای مدت سه سال به فدراسیون ورزشی شنا، شیرجه و واترپلوی جمهوری اسلامی ایران واگذار شود.

لازم به ذکر است، هزینه های جاری بهره برداری از ملک مذکور به عهده فدراسیون یاد شده است.

downlod
آخرین مصوبات