کد خبر: 10186
تاریخ انتشار: سه شنبه 31 خرداد 1401 - 13:37
کد پیشنهاد: 59989
تاریخ پیشنهاد: 1401/03/22
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1401/03/24
وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد کرد؛
وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب مصوبه هیئت وزیران درخصوص «تعدیل جریمه ها و سایر حدنصاب های ریالی تعیین شده در قانون امور گمرکی موضوع ماده (156) قانون امور گمرکی» و با توجه به قابل تسری بودن ماده مذکور به تبصره (4) ماده (144) قانون امور گمرکی و ضرورت اصلاح حد نصاب مقرر در این تبصره، خواستار تعدیل حدنصاب مقرر در تبصره فوق و طرح و تصویب آن در هیئت وزیران شده است.
اصلاح مصوبه دولت درخصوص تعدیل جریمه ها و سایر حدنصاب های تعیین شده در قانون امور گمرکی

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» به موجب ماده (156) قانون امور گمرکی، جريمه ها و ساير حد نصاب هاي ريالي تعيين شده در اين قانون هر سه سال يكبار براساس شاخص قيمت ها كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي شود، به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيئت وزيران تغيير مي يابد.

همچنین براساس تبصره (4) ماده (144) قانون امور گمرکی، رأي كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي لازم الاجراست، مگر در مواردي كه مبلغ مابه التفاوت بين نظر گمرك و مورد قبول مؤدي و يا ارزش گمركي كالايي كه اختلاف درخصوص شرايط ورود و صدور آن است، بيش از 50 ميليون ريال باشد كه در اين صورت مؤدي مي تواند ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ رأي، تقاضاي ارجاع امر به كميسيون تجديدنظر را بنمايد.

بر این اساس، وزارت امور اقتصادی و دارایی با عنایت به مصوبه هیئت وزیران در خصوص «تعدیل جریمه ها و سایر حد نصاب های ریالی تعیین شده در قانون امور گمرکی موضوع ماده 156 قانون امور گمرکی» با بررسی های تکمیلی به عمل آمده،  نظر به قابل تسری بودن ماده مذکور به تبصره (4) ماده (144) قانون امور گمرکی و ضرورت اصلاح حد نصاب مقرر در این تبصره، خواستار اصلاح و تعدیل حدنصاب مقرر در تبصره مذکور به مبلغ بیش از 200 میلیون ریال شده است.

لازم به ذکر است، پیشنهاد یاد شده هم اکنون در کمیسیون اقتصاد دولت بررسی می شود.

downlod
آخرین موضوعات در حال بررسی