کد خبر: 10184
تاریخ انتشار: دوشنبه 30 خرداد 1401 - 13:33
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 59910/49910
تاریخ ابلاغ: 1401/03/30
با امضای معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه اجرایی استقرار چرخه بهره وری در دستگاه های اجرایی کشور ابلاغ شد.
ابلاغ آیین نامه اجرایی استقرار چرخه بهره وری در دستگاه های اجرایی کشور

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه مورخ 25 خرداد 1401، در اجرای حکم مقرر در بند (و) تبصره (18) قانون بودجه سال 1401 کل کشور درخصوص ارتقای بهره وری در دستگاه های اجرایی و دستیابی به اهداف و انجام برنامه های پیش بینی شده در قانون ششم توسعه، آیین نامه اجرایی این بند از قانون را به تصویب رساند.

لازم به ذکر است، به موجب بند (و) تبصره (18) قانون بودجه سال 1401 کل کشور و به منظور ارتقای بهره وری ودر دستگاه های اجرایی و دستیابی به اهداف و انجام برنامه های پیش بینی شده در قانون برنامه ششم توسعه، کلیه دستگاه های اجرایی موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند تا پایان خرداد ماه سال 1401 برنامه های عملیاتی خود برای استقرار چرخه مدیریت و ارتقای شاخص های بهره وری در ستاد و واحدهای تابعه خود را ارایه و به تأیید سازمان تابعه ذی ربط سازمان اداری و استخدامی کشور برسانند.

downlod
آخرین مصوبات