کد خبر: 10179
تاریخ انتشار: يکشنبه 29 خرداد 1401 - 13:15
کد پیشنهاد: 59978
تاریخ پیشنهاد: 1401/03/22
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1401/03/24
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با توجه به تبصره (3) ماده (43) قانون حمایت از خانواده و جوان سازی جمعیت و بند (ب) تبصره (17) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، مصوبات هشتاد و هفتمین جلسه شورای عالی بیمه سلامت کشور درخصوص ضوابط پوشش بیمه ای خدمات درمان ناباروری و مراقبت های دوران بارداری را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب در هیئت وزیران ارایه کرده است.
بررسی مصوبات شورای عالی بیمه سلامت درخصوص ضوابط پوشش بیمه ای خدمات درمان ناباروری و مراقبت های دوران بارداری

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» براساس مصوبات هشتاد و  هفتمین جلسه شورای عالی بیمه سلامت کشور در اردیبهشت ماه سال جاری و به موجب ضوابط پوشش بیمه ای خدمات درمان ناباروری، مطابق استاندارد ارایه خدمات ناباروری، کلیه افراد صاحب صلاحیت شامل فلوشیپ نازایی – متخصص زنان و زایمان دوره دیده و متخصص ارولوژی مکلف شدند نسبت به نشان دار کردن زوجین نابارور در سامانه نسخه الکترونیک اقدام نمایند و سازمان های بیمه گر پایه نیز مکلفند زیرساخت لازم برای این منظور را فرهم آورند.

همچنین به استناد قسمت (5) بند (ک) تبصره (17) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، کلیه مراکز درمانی و بیمارستان های ارایه دهنده خدمات درمان ناباروری موظف به عقد قرارداد با سازمان های بیمه گر پایه می باشند و تمدید پروانه این مراکز و بیمارستان ها منوط به عقد قرارداد با بیمه های پایه است.

سازمان بیمه سلامت ایران نیز مکلف است نسبت به پوشش بیمه ای کلیه زوجین نابارور فاقد بیمه پایه با آزمون وسع اقدام نماید.

هزینه های خدمات تشخیصی و درمانی ناباروری و خدمات تخصصی ناباروری (شامل FET، ICSL، IVF، IUI) براساس استاندارد ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بخش دولتی و عمومی غیر دولتی طرف قرارداد با فرانشیز 10 درصد تعرفه آن بخش ها و در بخش خیریه و خصوصی با فرانشیز 30 درصد تعرفه مربوط به آن بخش تحت پوشش سازمان های بیمه گر پایه می باشد.

تعرفه زایمان سزارین برای بارداری حاصل از درمان ناباروری در بخش دولتی و عمومی غیر دولتی طرف قرارداد با فرانشیز 10 درصد تعرفه آن بخش ها و در بخش خیریه و خصوصی با فرانشیز 30 درصد تعرفه مربوط به آن بخش تحت پوشش سازمان های بیمه گر می باشد.

از سوی دیگر، به موجب ضوابط پوشش بیمه ای مراقبت های دوران بارداری مصوب شورای عالی بیمه سلامت کشور، کلیه مراکز بهداشتی و درمانی، مطب های پزشکان خانواده، مطب های مامایی و متخصصین زنان و زایمان مکلف شدند نسبت به نشان دار کردن مادران باردار در سامانه نسخه الکترونیک اقدام نموده و سازمان های بیمه گر پایه نیز مکلف به فراهم آوردن زیرساخت لازم برای این منظور شده اند.

همچنین سازمان های بیمه گر مکلفند با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به پوشش صد درصد تعرفه زایمان طبیعی در مراکز دولتی و عمومی غیر دولتی و معادل صد درصد تعرفه عمومی غیر دولتی در مراکز خیریه و خصوصی اقدام نمایند.

بار مالی حاصل از اجرای این مصوبات نیز از محل منابع اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تأمین و به نسبت عملکرد، به سایر سازمان ها پرداخت خواهد شد.

با توجه به موارد فوق الذکر، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوبات شورای عالی بیمه سلامت کشور درخصوص ضوابط پوشش بیمه ای یاد شده را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب در هیئت وزیران، ارایه کرده است.

گفتنی است، پیشنهاد فوق درحال حاضر در کمیسیون مدیریت امور عمومی و سرمایه انسانی دولت بررسی و پیگیری می شود.

downlod
آخرین موضوعات در حال بررسی