کد خبر: 10115
تاریخ انتشار: دوشنبه 16 خرداد 1401 - 14:01
کد پیشنهاد: 59948
تاریخ پیشنهاد: 1401/03/07
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1401/03/10
از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه شد؛
سازمان برنامه و بودجه کشور به استناد بند (هـ) تبصره (2) قانون بودجه سال 1401 کل کشور درخصوص انتظام بخشی شرکت های دولتی، پیش نویس آیین نامه بند مذکور را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرد.
پیش نویس آیین نامه انتظام بخشی شرکت های دولتی

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» به موجب بند (هـ) تبصره (2) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف شده حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1401 با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، آیین نامه انتظام بخشی شرکت های دولتی را مبنی بر نحوه تشکیل مجامع عمومی / شورای عالی و بررسی صورت های مالی تهیه و با رعایت قوانین و مقررات، به تصویب هیئت وزیران برساند.

در همین راستا، سازمان برنامه و بودجه کشور پیش نویس آیین نامه فوق را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب در هیئت وزیران، ارایه کرده است.

الزام قانونی تشکیل و برگزاری مجامع عمومی / فوق العاده، نحوه و ضوابط تشکیل جلسات مجمع عمومی عادی (شامل بررسی و تصویب صورت های مالی، بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی، شرایط تفویض اختیار به رؤسای مجامع و امضای صورتجلسات مجامع) از جمله موارد مندرج در آیین نامه مذکور است.

گفتنی است، پیشنهاد یاد شده درحال حاضر در کمیسیون اقتصاد دولت بررسی می شود.

downlod
آخرین موضوعات در حال بررسی