کد خبر: 10087
تاریخ انتشار: شنبه 7 خرداد 1401 - 15:32
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 58431/33850
تاریخ ابلاغ: 1401/03/03
با امضای معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه اجرایی مواد (38)، (39)، (40)، (53) و (55) از فصل ششم قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ابلاغ شد.
ابلاغ آیین نامه اجرایی موادی از فصل ششم قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه مورخ 25 اردیبهشت 1401، به استناد اصل (138) قانون اساسی و تکلیف قانونی مندرج در ماده (61) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، آیین نامه اجرایی مواد (38)، (39)، (40)، (53) و (55) از فصل ششم قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران درخصوص نوع، میزان و تعیین اولویت ارایه خدمات مربوط به این فصل از قانون را به تصویب رساند.

downlod
آخرین مصوبات