کد خبر: 10086
تاریخ انتشار: شنبه 7 خرداد 1401 - 15:00
کمیسیون های هیئت دولت >> امور دولت >> لوایح و قوانین
نوع مصوبه: لایحه
شماره مصوبه: 58920/34286
تاریخ ابلاغ: 1401/03/07
تاریخ ارسال لایحه: 1401/03/07
رئیس جمهور لایحه اصلاح تبصره های (1) و (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور را جهت طی تشریفات قانونی، به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
دولت لایحه اصلاح تبصره های (1) و (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور را به مجلس فرستاد

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسات مورخ 7 و 11 اردیبهشت 1401، پیشنهاد وزارتخانه های نفت و صنعت، معدن و تجارت درخصوص «لایحه اصلاح تبصره های (1) و (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور» را با هدف تأمین نظر مجلس شورای اسلامی به تصویب رساند تا جهت طی تشریفات قانونی، به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

downlod
آخرین لایحه