کد خبر: 10080
تاریخ انتشار: شنبه 7 خرداد 1401 - 14:30
>>

موضوع مورد بررسی:

- آيين نامه اجرايي بند (و) تبصره (18) قانون بودجه سال 1401 كل كشور مطابق ماده (5) قانون برنامه ششم توسعه موضوع استقرار چرخه بهره وري در دستگاه هاي اجرايي كشور