کد خبر: 10078
تاریخ انتشار: شنبه 7 خرداد 1401 - 14:28
>>

موضوعات مورد بررسی:

- آيين نامه اجرايي تبصره (1) ماده (1) قانون تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي

- اصلاح تصويب نامه دولت در خصوص اصلاح نرخ نفت‌كوره به عنوان سوخت واحدهاي صنفي، صنعتي و كشاورزي در شرايط كمبود عرضه گاز در شبكه