کد خبر: 10077
تاریخ انتشار: شنبه 7 خرداد 1401 - 14:27
>>

موضوعات مورد بررسی:

- اصلاح دستورالعمل نحوه اندازه‌گيري احجام و اوزان نفت، گاز و فرآورده‌هاي نفتي، موضوع: جزء (1) بند (س) تبصره (1) قانون بودجه سال   1401

- مجوز پرداخت غرامت بابت نيم عشر به استناد تبصره (2) ماده (19) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان غرامت سهام متعلق به آقاي ابوالعلاء سودآور در گروه صنعتي خاور از فروش سهام شركت هاي ايران خودر و سايپا