کد خبر: 10032
تاریخ انتشار: چهارشنبه 28 ارديبهشت 1401 - 17:20
کد پیشنهاد: 59891
تاریخ پیشنهاد: 1401/02/10
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1401/02/17
با توجه به تغییر ساختار سازمانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به فرماندهی کل انتظامی و لزوم توسعه و ایجاد دانشگاه جامع علوم انتظامی به منظور تربیت افسران پایور و ارتقاء سطح دانش انتظامی آنها، پیشنهاد صدور مجوز برای انتقال حق بهره برداری از اراضی جنب دانشگاه علوم انتظامی به فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، جهت بررسی و تصویب در هیئت وزیران ارایه شده است.
درخواست مجوز برای انتقال حق بهره برداری از اراضی جنب دانشگاه علوم انتظامی جهت توسعه و ایجاد دانشگاه جامع علوم انتظامی

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» براساس ساختار سازمانی ابلاغ شده از ستاد کل نیروهای مسلح که به تأیید مقام معظم رهبری فرمانده معظم کل قوا نیز رسیده است، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران تغییر یافته و در پی آن در برخی از رده های این فرماندهی تغییرات ساختاری ایجاد شده است.

در همین راستا دانشگاه علوم انتظامی امین به دو دانشگاه افسری و دانشگاه جامع علوم انتظامی تبدیل شده است. لذا با توجه به واقع شدن محل فعلی دانشگاه در کوه های شمالی و محدودیت احداث در بالای 1400 متر ارتفاع، گسترش دانشگاه جامع در محل فعلی امکان پذیر نمی باشد. از طرفی زمین ضلع شرقی دانشگاه علوم انتظامی به مساحت 63 هکتار که در اختیار این فرماندهی بوده، در سال 1380 بنا بر درخواست دانشگاه صنعتی شریف و اخذ مصوبه از ستاد کل نیروهای مسلح به آن دانشگاه تحویل گردید اما پس از گذشت 20 سال، هیچ گونه بهره برداری توسط آن دانشگاه از زمین موصوف به عمل نیامده است.

با توجه به موارد فوق، فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران به منظور توسعه و ایجاد دانشگاه جامع علوم انتظامی برای تربیت افسران پایور و ارتقاء سطح دانش انتظامی آنها در راستای افزایش و ارتقاء سطح امنیت داخلی کشور، پیشنهاد انتقال حق بهره برداری از اراضی یاد شده به این فرماندهی را به دولت ارایه کرده است.

گفتنی است، پیشنهاد مذکور درحال حاضر در کمیسیون حقوقی و قضایی دولت بررسی می شود.

آخرین موضوعات در حال بررسی