کد خبر: 10029
تاریخ انتشار: چهارشنبه 28 ارديبهشت 1401 - 17:07
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 59841/29673
تاریخ ابلاغ: 1401/02/28
معاون اول رئیس جمهور مصوبه مربوط به صدور مجوز موافقتنامه بین ایران و لهستان در زمینه های فرهنگی، آموزشی، علمی، ورزشی، جوانان و رسانه های گروهی را ابلاغ کرد.
صدور مجوز موافقتنامه بین ایران و لهستان در زمینه های فرهنگی، آموزشی، علمی، ورزشی، جوانان و رسانه های گروهی

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه مورخ 21 اردیبهشت 1401 و در راستای تحکیم و گسترش روابط دوستانه و توسعه همکاری های سودمند بین دولت های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری لهستان در زمینه های فرهنگی، آموزشی، علمی، ورزشی، جوانان و رسانه های گروهی و تأثیر چنین همکاری در افزایش درک و آشنایی متقابل، با پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر صدور مجوز برای مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه بین دولت های دو کشور در زمینه های یاد شده موافقت کرد.

downlod
آخرین مصوبات