تعیین فرودگاه شهدای ایلام به عنوان مرز مجاز هوایی
تعیین فرودگاه شهدای ایلام به عنوان مرز مجاز هوایی

با توجه به ورود یک و نیم میلیون نفر گردشگر عراقی و پیش‏بینی ورود تعداد بیشتری در سال‏ های آتی به کشورمان از مرز یادشده و همچنین با توجه به وجود ظرفیت‏ های مناسب در حوزه مسافری و پتانسیل لازم برای استمرار فعالیت در فرودگاه شهدای ایلام، پیوستن این فرودگاه به جمع فرودگاه ‏های بین­ المللی کشور، نقش مؤثری در رونق و توسعه اقتصادی مناطق غرب کشور و بهبود معیشت مرد مناطق موصوف ایفا خواهد کرد. لذا وزارت کشور پس از انجام بررسی­ های تخصصی لازم، با توجه به حجم زیاد تردد اتباع کشور عراق، فرودگاه شهدای ایلام را به عنوان مرز مجاز هوائی برای سیر مراحل تصویب در هیئت وزیران معرفی نمود که موضوع پس از بررسی در کمیسیون مربوط، درجلسه مورخ 29 /02 /1395 هیئت وزیران مطرح و به تصویب رسید.