مستثنی شدن مناطق مراوه تپه کرند اترک مزرعه جعفربای شرقی و غربی درحاشیه
مستثنی شدن مناطق مراوه تپه، کرند، اترک، مزرعه جعفربای شرقی و غربی درحاشیه

نواحی شمالی استان گلستان علیرغم قرار گرفتن در زمره سه استان شمالی، از آب و هوای گرم بیابانی و زمین های شوره زار و بدون قابلیت زراعی برخوردار می باشد اما با توجه به نزدیکی به دریا در مسیر کریدور ریلی شمال جنوب و قرار گرفتن این ناحیه در برنامه های توسعه ای استان گلستان، این منطقه جهت احداث منطقه آزاد اینچه برون و طرحهای شهرک متالوژی و شهرک پتروپالایش و پایانه غلات در نظر گرفته شده است و هم اکنون صنایع مختلفی از جمله کارخانجات ید و پتروشیمی و فولاد اترک در این منطقه احداث گردیده و یا در حال احداث می باشد.

بر این اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت باتوجه به موارد یادشده و با عنایت به اینکه کلیه توسعه­های استان بر مبنای توسعه­های صنعتی در نواحی شمالی استان پایه­ریزی شده است و ممنوعیت استقرار صنایع (موضوع تصویب نامه شماره 32719/ت25842ه مورخ 16 /7 /1381) می­تواند علاوه بر جلوگیری از فعالیت واحدهای موجود، از احداث هرگونه واحد صنعتی در نواحی شمالی جزء در شهرکهای صنعتی استان که ظرفیت زمین های آن هم اکنون اشباع شده است جلوگیری نماید، پیشنهاد مستثنی شدن مناطق محروم شمال استان گلستان شامل مراوه تپه، کرند، اترک، مزرعه جعفربای شرقی و غربی در حاشیه اترک، از شمول محدودیت استقرار صنایع در شمال کشور (موضوع تصویب نامه شماره 32719/ت25842ه مورخ 16 /7 /1381) را ارایه نموده است که با در نظر گرفتن دلایل توجیهی مندرج در ذیل :

دلايل توجيهي

- سه استان شمالی از لحاظ جغرافیایی با هم متفاوت می باشد و محدودیت در نظر گرفته شده برای هر سه استان با هم به یک شکل منطقی نیست.

- دوسوم استان گلستان فاقد پوشش جنگلی است و جهت محرومیت زدایی این پیشنهاد ارایه شده است.

- مصوبه صادر شده ممنوعیت استقرار صنایع به منظور حفاظت از جنگل و دریا بوده است درصورتی که این مناطق، مناطقی نیمه بیابانی است و عمده محل امرار معاش ساکنین آنها، اشتغال در کارگاههای صنعتی می باشد.

پس از بررسي درکمیسیون امور زیر بنایی،صنعت و محیط زیست درجلسه مورخ 29 /02 /1395هيئت محترم وزيران به تصويب رسيد.