تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح آیین نامه جذب انتصاب و پرداخت فوق العاده ویژه روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی موضوع تصویبنامه شماره 105157/ت50759ه مورخ 11 آذر 1393 و اصلاحیه بعدی آن

هيئت وزيران در جلسه مورخ 19 /2 /1395 آیین نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق العاده ویژه روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی را اصلاح و مورد تصویب قرارداد.

بر اساس اين اصلاحيه، دارا بودن حداقل مدرك تحصیلی كارشناسي در رشته حقوق، فقه و مبانی حقوق یا علوم قضايي از دانشگاه‏ها و مراکز آموزش عالی مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و دانش‏آموختگان سطح دو حوزوی و بالاتر از حوزه‏هاي مورد تأييد شوراي عالي حوزه‏هاي علميه براي جذب، انتصاب و پرداخت فوق العاده ویژه روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی الزامي مي‏باشد.

همچنين مقرر شد رؤسا و اعضای شعبی که قبل از تصویب این آیین‏نامه در سازمان شاغل بوده و هم اکنون نیز در سازمان شاغل می‏باشند، ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ با مقررات موضوع ماده (1) این آیین نامه مورد تطبيق قرار ‏گيرند و در صورت انطباق و موفقیت در مصاحبه، حسب شرایط به‏عنوان رییس یا عضو شعبه پذیرفته شوند و در صورت عدم انطباق، ادامه خدمت آنان با رعايت ساير مقررات در ساير بخش‏هاي اداري و غیرقضایی بلامانع باشد.

طبق اين مصوبه، كارآموزان نيز موظف شدند در دوره هاي آموزشي نظري و عملي، مطابق دستورالعملي كه به تصويب رييس سازمان مي رسد شركت نمايد.