اصلاح آیین نامه نحوه آموزش اتباع خارجی در ایران

هيئت وزيران در جلسه مورخ 1 /2 /1395، آيين نامه نحوه آموزش اتباع خارجي را اصلاح كرد. طبق اين اصلاحيه مقرر شد مدارک معتبر برای ثبت نام اتباع خارجی (پناهندگان و آوارگان) در مدارس آموزش و پرورش، صرفاً شامل يكي از اين موارد باشد: کارت هویت ویژه اتباع خارجی، دفترچه پناهندگي، برگه تردد خروجي مدتدار، گذرنامه كه داراي پروانه اقامت و يا رواديد معتبر با اعتبار شش ماه باشد و کارت ویژه حمايت تحصیلي برای اتباع خارجی؛ كه البته كارت باد شده، توسط واحدهای اتباع خارجي وزارت کشور صادر شده و صرفاً برای تحصیل اتباع است و نزد ادارات آموزش و پرورش سراسر کشور نيز معتبر می باشد.

همچنين مقرر شد اداره كل اتباع خارجي و وزارت آموزش و پرورش مي توانند از ظرفيت سازمانهاي مردم نهادي كه در حوزه كودكان و نوجوانان فعاليت داشته و داراي مجوز از مراجع ذیربط هستند، حسب مورد جهت شناسايي و يا تحصيل كودكان مورد نظر استفاده نمايند.

بر اساس اين مصوبه، ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجي در مدارس دولتی تا سطح دیپلم همانند دانشآموزان ايراني تعيين شد و تحصیل داوطلبانه پناهندگان در مدارس غیرانتفاعی، مطابق دستورالعمل ابلاغی آموزش و پرورش درخصوص این مدارس خواهد بود.

وزارت آموزش و پرورش نيز موظف شد هر سال گزارش عملکرد اجرای این آیین نامه را تهیه و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور خارجه ارایه نماید تا بر اساس آن، دستگاههای یادشده اقدامات لازم را درخصوص پیشبینی اعتبار مورد نیاز در لوایح بودجه سالانه و جذب کمکهای بین المللی به عمل آورند.