پیشنهاد مشارکت در پروژه اصلاح استریپ ها و بهسازی سطوح پروازی فرودگاه امام
دوشنبه 26 آبان 1399 - 14:13
وزارت راه و شهرسازی متن پیشنهادی مربوط به انعقاد قرارداد مشارکت شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره) با شركت سرمایه گذار منتخب فراخوان در پروژه اصلاح استریپ ها و بهسازی سطوح پروازی شمالی فرودگاه امام خمینی (ره) را به هیئت دولت ارائه نموده است.
ابلاغ مصوبه افزايش فوق العاده جذب كاركنان وزارت اطلاعات
چهارشنبه 5 آذر 1399 - 09:15
دکتر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور مصوبه افزايش فوق العاده جذب كاركنان وزارت اطلاعات تا میزان 50 درصد را برای اجرا به وزارت مذکور و سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد.
چهارشنبه 5 آذر 1399 - 09:21
هيئت وزيران تصویب نامه موضوع تكميل پروژه آزادراه اصفهان - شيراز از سوی شركت عمران شهر جديد صدرا را اصلاح کرد.
درخواست خروج موقت آثار تاریخی-فرهنگی براي نمايشگاه «مرگ در نمك: روايتی باستان شناسانه از سرزمين پارس»
چهارشنبه 21 آبان 1399 - 15:39
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درخواست صدور مجوز خروج موقت تعدادی از آثار تاریخی-فرهنگی براي نمايشگاه «مرگ در نمک: روایتی باستان شناسانه از سرزمین پارس» در موزه های معدن كاری بوخوم و باستان شناسی فرانكفورت جمهوری فدرال آلمان را به هیئت دولت ارائه نموده است.