پیشنهاد مشارکت در پروژه اصلاح استریپ ها و بهسازی سطوح پروازی فرودگاه امام
دوشنبه 26 آبان 1399 - 14:13
وزارت راه و شهرسازی متن پیشنهادی مربوط به انعقاد قرارداد مشارکت شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره) با شركت سرمایه گذار منتخب فراخوان در پروژه اصلاح استریپ ها و بهسازی سطوح پروازی شمالی فرودگاه امام خمینی (ره) را به هیئت دولت ارائه نموده است.
ابلاغ مصوبه افزايش فوق العاده جذب كاركنان وزارت اطلاعات
چهارشنبه 5 آذر 1399 - 09:15
دکتر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور مصوبه افزايش فوق العاده جذب كاركنان وزارت اطلاعات تا میزان 50 درصد را برای اجرا به وزارت مذکور و سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد.