یادداشت ها و مصاحبه های دبیر هیئت دولت
ویروس کرونا ضمن ایجاد تغییرات در سبک زندگی مردم، بر رفتار مذهبی و دینی آنان تاثیر گذاشته وسوال های زیادی را در حوزه الهیات، اخلاق و فقه برای متدینان و متشرّعان پدید آورده است. هدف ما در این نوشتار کوتاه، بررسی حکم فقهی این تغییرات و رفتارهای تازه و نوپیدایی است که در اثر  ظهور این ویروس پدید آمده است. احکام تغییرات با استدلال بسیار کوتاه بیان می شوند تا در وقتی دیگر به شرح و بسط آنها بپردازیم.
عمومی
به مناسبت چهل و یکمین سالروز ورود امام خمینی به میهن اسلامی ایران و آغاز دهه فجر به همراه رئیس جمهور و اعضای محترم دولت در مرقد آن بزرگوار حضور یافته و بار دیگر آرمان‌های امام را از خلال آن چه نفی می‌کرد (حکومت استبدادی پهلوی) و آن چه آرزو می‌کرد (جمهوری اسلامی) جستجو کردم.
محسن حاجی میرزایی، دبیر هیئت دولت گفت: هدف از تشکیل نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی تجمیع، تقویت و هم افزا کردن ظرفیت‌های موجود در این حوزه است.
محسن حاجی میرزایی، دبیر هیئت دولت گفت: کار دولت به عنوان نماد اداره کشور تعطیلی بردار نیست، در تعطیلات نوروز هم بخش های زیادی از دستگاه های اجرایی فعال هستند و کارها و وظایف خود را انجام می دهند.
محسن حاجی میرزایی دبیر هیئت دولت در گفت و گو با خبرگزاری ایرنا گفت: از آنجاییکه دولت نماد اداره یک کشور است و نماد اداره کشور، تعطیلی بردار نیست لذا در طول پنج و نیم سالی که از دولت تدبیر و امید می گذرد همواره تمامی جلسات حتی در روزهای مابین تعطیلات نیز برگزار شده است.
محسن حاجی میرزایی دبیر هیئت دولت در گفت و گو با خبرگزاری ایرنا به بیان خاطره از دوران معاون اولی مرحوم دکتر حبیبی پرداخت.
محسن حاجی میرزایی دبیر هیئت دولت در گفت و گو با خبرگزاری ایرنا ابه ارائه توضیحاتی درخصوص تشکیل مؤسسه خیریه توسط همسران برخی از اعضای دولت پرداخت.
محسن حاجی میرزایی دبیر هیئت دولت در گفت و گو با خبرگزاری ایرنا از آخرین وضعیت رسیدگی به لوایح جامع انتخابات و شفافیت در هیئت وزیران خبر داد.
دبیر هیئت دولت می‌گوید که دولت آرایش خود برای سال ۹۸ را به گونه‌ای طراحی و ترسیم کرده که در برابر زیاده طلبی‌های دشمنان مقاومت جدی داشته باشد؛ او معتقد است در شرایط فعلی تنها راه حل مقابله با فزون طلبی‌های دشمنان، مقاومت است؛ مقاومتی که انسجام ملی و تقویت هم گرایی در جامعه پیش نیاز‌های آن هستند.
محسن حاجی میرزایی دبیر هیئت دولت، ضمن ارائه گزارشی موجز از جلسه یکشنبه هیئت وزیران، از تعیین پاداش پایان سال ۱۳۹۷ (عیدی) کارمندان دولت و بازنشستگان خبر داد.
جلسات کمیسیون