برچسب ها
برچسب: سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری
صندوق احیا و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی... و فرهنگی در سال 1384 به استناد بند ز ماده... 114 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری... خصوصی بناهای تاریخی قابل احیا را به بهره برداری مناسب...
صندوق احیا و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی... و فرهنگی در سال 1384 به استناد بند ز ماده... 114 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری... اسلامی ایران و پس از تصویب اساسنامه شماره 50111/32619 مورخ...
کد خبر: ۹۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۱۹


وزارت ورزش و جوانان ضمن اشاره به حکم بند 11... قانون الحاق بندهای قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی... - مصوب 1376- مبنی بر "شمول فدراسیون های ورزشی آماتوری... جمهوری اسلامی ایران در فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی"...
وزارت ورزش و جوانان ضمن اشاره به حکم بند... 11 قانون الحاق بندهای قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی... غیردولتی - مصوب 1376- مبنی بر "شمول فدراسیون های ورزشی... آماتوری جمهوری اسلامی ایران در فهرست نهادها و مؤسسات عمومی...
کد خبر: ۸۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۲۱


شرح وظایف کمیسیون فرهنگی 1 تشکیل پرونده برای پیشنهادها و... تکمیل اطلاعات و پاسخ استعلامها موضوعات ارجاعی به کمیسیون تا... حصول نتیجه نهائی گردآوری اطلاعات و پژوهشهای موجود سفارش و... مدیریت پژوهشهای لازم از طریق استفاده از ظرفیت علمی و...
کد خبر: ۶۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۵/۲۵


شرح وظایف ۱ تشکیل پرونده برای پیشنهادها و تکمیل اطلاعات... و پاسخ استعلام ها موضوعات ارجاعی به کمیسیون تا حصول... نتیجه نهائی گردآوری اطلاعات و پژوهش های موجود سفارش و... مدیریت پژوهش های لازم از طریق استفاده از ظرفیت علمی...
کد خبر: ۶۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۵/۲۵


به منظور بهره گیری مناسب از فرصت ایجاد شده در... انتخاب شهر مشهد به عنوان پایتخت فرهنگ اسلامی در سال... 2017 و به منظور معرفی توانمندی ها غنای معنوی و... فرهنگی و ...
بنا به پیشنهاد مشترک سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و... گردشگری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت راه و... شهرسازیو در جهت تحقق محورهای مورد نظر سازمان آیسسکو از... جمله موضوعات میراث هویت فرهنگی اسلامی تنوع فرهنگی برای ترویج...
کد خبر: ۶۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۵/۱۳


هیئت وزیران در جلسه 9 /4 /1395 آیین ­نامه اجرایی... تبصره 45 اصلاحی قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور... را اصلاح کرد طبق ماده 1 اصلاحی این آیین‎نامه سازمان... میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مجاز است نسبت به...
کد خبر: ۵۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۲۷


وزارت جهاد کشاورزی اعلام نموده است نظر به اینکه بند... ط تصویب نامه شماره 74669/45867 مورخ 8 /4 /1390 هیئت... وزیران در خصوص تغییر کاربری در قطعات ده هکتاری شمال... با سطح اشغال 20 درصد و به صورت متمرکز و...
کد خبر: ۴۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۲۳


به منظور بهره گیری از فرصت ایجاد شده به واسطه... انتخاب شهر مقدس مشهد به عنوان پایتخت فرهنگ اسلامی در... سال 2017 از طرف سازمان آیسسکو سازمان میراث فرهنگی ...
بنا به پیشنهاد مشترک سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و... گردشگری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت راه و... شهرسازی به منظور بهره گیری مناسب از فرصت ایجاد شده... در انتخاب شهر مشهد مقدس به عنوان پایتخت فرهنگ اسلامی...
کد خبر: ۴۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۱۳


فدراسیون های و رزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران که در... این اساسنامه فدراسیون نامیده می شوند مؤسسات عمومی غیردو لتی... و دارای شخصیت حقوقی هستند که ...
وزارت ورزش و جوانان ضمن اشاره به حکم بند 11... قانون الحاق بندهای ۱۱ و ۱۲ به قانون فهرست نهادها... و مؤسسات عمومی غیردولتی - مصوب 1376- مبنی بر "شمول... فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران در فهرست نهادها...
کد خبر: ۴۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۰۶


هیئت وزیران در جلسه 19 /3 /1395 ضوابط اجرایی قانون... بودجه سال 1395 کل کشور را تصویب کرد اهم مقررات... ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور به شرح... زیر است - در اجرای ماده 35 قانون برنامه و...
کد خبر: ۳۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۰۲


هیئت وزیران در جلسه 19 /3 /1395 ضوابط اجرایی قانون... بودجه سال 1395 کل کشور را تصویب کرد اهم مقررات... ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور به شرح... زیر است - در اجرای ماده 35 قانون برنامه و...
کد خبر: ۳۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۲۶


ماده ۱- جلسه هیأت دولت با حضور دو سوم اعضای... صاحب رأی هیأت دولت رسمیت می یابد و تصمیمات با... اکثریت مطلق عده حاضر معتبر خواهد بود ماده ۲- اشخاص... زیر حق حضور دائم در هیات دولت را دارند رئیس...
فصل اول ترتیب تشکیل هیات دولت و کمیسیونها الف هیات... دولت ماده ۱- جلسه هیأت دولت با حضور دو سوم... اعضای صاحب رأی هیأت دولت رسمیت می یابد و تصمیمات... با اکثریت مطلق عده حاضر معتبر خواهد بود ماده ۲-...
کد خبر: ۱۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۱۸