برچسب ها
برچسب: قانون برگزاری مناقصات
الف- مطابق تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات... براساس ماده 42 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم... تا نصاب معاملات موضوع ماده 3 قانون مناقصات برای سال... جلسه مورخ 16/02/1397 نصاب معاملات موضوع ماده 3 قانون مناقصات...
کد خبر: ۳۴۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۳


جلسه هیئت دولت - یکشنبه شانزدهم اردیبهشت 1397
هیئت وزیران نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات را برای... اجرایی قانون حمایت از مصرف ­کنندگان خودرو اصلاح شد با... تصویب هیئت وزیران آیین­ نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف... اقدام نمایند آیین ­نامه اجرایی قانون بیمه اجباری شخص ثالث...
کد خبر: ۳۴۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۱۷


آیین نامه اجرایی بند الف ماده 26 قانون برگزاری مناقصات... کشور و به استناد بند الف ماده 26 قانون برگزاری... مناقصات - مصوب 1383- تصویب کرد متن زیر جایگزین تبصره... مناقصه گران برای شرکت در مناقصات محدود منظور شوند انعقاد...
کد خبر: ۲۵۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۵


ماده 29 قانون برگزاری مناقصات – مصوب 1383- اصلاح تصویب...
و سایر مراکز تحقیقاتی قانونی در زمینه مربوط که حسب... آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت¬ها و موسسات دانش...
کد خبر: ۲۰۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۰۷


169 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ...
و به منظور اجرای تبصره 5 ماده 169 اصلاحی قانون... بند ب ماده 1 قانون برگزاری مناقصات - مصوب 1383-...
کد خبر: ۱۸۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۱۷


1- براساس ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی... " 2- براساس تبصره 6 ماده 2 قانون افزایش بهره... حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد... طی نامه ای اعلام نمود که "1 - مطابق قانون...
کد خبر: ۱۸۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۱۲


3 قانون برگزاری مناقصات- مصوب 1383- و ماده 42 قانون... الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت... 2 - مصوب 1393- نصاب معاملات موضوع ماده 3 قانون... برگزاری مناقصات برای سال 1396 را تصویب کرد ...
3 قانون برگزاری مناقصات- مصوب 1383- و ماده 42 قانون... الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت... 2 - مصوب 1393- نصاب معاملات موضوع ماده 3 قانون... برگزاری مناقصات برای سال 1396 را تصویب کرد الف -...
کد خبر: ۱۸۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۰۶


جلسه هیئت دولت سوم اردیبهشت ماه سال 1396
قانون برگزاری مناقصات برای سال 1396 را تعیین کرد بر... قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات...
کد خبر: ۱۸۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۰۳


قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی - اصلاح ذیل... 26 قانون برگزاری مناقصات موضوع مصوبه شماره 84217/ت33772 مورخ 85/7/16...
کد خبر: ۱۷۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۱۹


آیین نامه اجرایی بند الف ماده 26 قانون برگزاری مناقصات...
کد خبر: ۱۷۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۱۹


26 قانون برگزاری مناقصات" که در جلسه مورخ 5 /7...
ماده 26 قانون برگزاری مناقصات" که در جلسه مورخ 5... مناقصاتی که با حضور شرکت های وابسته تعاونی های کارکنان... های بازنشستگی خود می باشند که آنان از طریق برگزاری...
کد خبر: ۱۵۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷


در اجرای بند "ب" ماده 214 قانون برنامه پنجم توسعه...
1- طبق بند "ب" ماده 214 قانون برنامه پنجم توسعه... های تملک دارایی های سرمایه ای با رعایت قانون نحوه... اجرای اصل 44 قانون اساسی روش های اجرائی مناسب از... عمرانی از قبیل قانون برگزاری مناقصات صرفاً سعی در تنظیم...
کد خبر: ۱۵۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۸


قانون محاسبات عمومی فعلی صرفنظر از اصلاحات صورت گرفته از... سال 1366 با گذشت بیش از چهار دهه ترتیبات قانونی...
قانون محاسبات عمومی فعلی صرفنظر از اصلاحات صورت گرفته از... سال 1366 با گذشت بیش از چهار دهه ترتیبات قانونی... از مهمترین مقررات قانونی برای هدایت و هماهنگی امور اقتصادی... جانبه نظام مالی کشور بازنگری و اصلاح قانون محاسبات عمومی...
کد خبر: ۹۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۱۴


قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف شده به منظور افزایش... با رعایت قانون نحوه اجرای اصل 44 قانون اساسی روش...
1- طبق بند "ب" ماده 214 قانون برنامه پنجم توسعه... های تملک دارایی های سرمایه ای با رعایت قانون نحوه... اجرای اصل 44 قانون اساسی روش های اجرائی مناسب از... بر اجرای طرح های عمرانی از قبیل قانون برگزاری مناقصات...
کد خبر: ۳۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۰۶


معاملات موضوع ماده 3 قانون برگزاری مناقصات به شرح زیر...
کد خبر: ۱۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۲۱


وزیران نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات برای سال 1395... مواد قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی با هدف ارتقای بهره...
کد خبر: ۱۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۰۸


وزیران نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات برای سال 1395... مواد قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی با هدف ارتقای بهره...
کد خبر: ۱۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۰۸