برچسب ها
برچسب: اقامت
جلسه هیات دولت - یکشنبه یکم مرداد ماه 1396
همچنین افرادی که دارای 3 سال اقامت در فاصله حداکثر...
کد خبر: ۲۱۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۱


مقررات به همراه خانواده در خارج از کشور اقامت دارند...
کد خبر: ۱۵۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۰۲


پروانه اقامت برای پدر خارجی را صادر کند و فرزندان... موضوع این ماده قبل از تحصیل تابعیت مجاز به اقامت... نیز با اعلام وزارت کشور پروانه اقامت برای پدر خارجی... ماده قبل از تحصیل تابعیت نیز مجاز به اقامت در...
کد خبر: ۱۳۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۹


اقامت وآزادی رفت وآمد ر- حق تشکیل و برخورداری از...
کد خبر: ۱۲۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰


اقامت اتباع خارجی به شرح ذیل اصلاح شود اصلاحات آیین... اقامت اتباع خارجی 1- تأکید بر اجرای مصوبه ماده 6... و تسریع در صدور آن 3- اعطای اجازه اقامت بلند... مدت 5 یا 10 ساله برای اتباع خارجی دارای اقامت...
کد خبر: ۹۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۱۳


روادید اجازه اقامت و صدور پروانه کار برای اشخاص زیر...
کد خبر: ۶۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۰۲


رئیس جمهور محترم در خصوص افزایش مدت اقامت اتباع خارجی...
رئیس جمهور محترم در خصوص افزایش مدت اقامت اتباع خارجی... 18 /5 /1394 در خصوص افزایش مدت اقامت اتباع خارجی...
کد خبر: ۵۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۵/۰۴


استثنای بیمه عمر و حوادث شخصی در مدت اقامت در...
کد خبر: ۵۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۵/۰۲


روسیه در مورد تسهیل مقررات ورود اقامت و خروج اعضای...
کد خبر: ۵۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۲۶


روسیه در مورد تسهیل مقررات ورود اقامت و خروج اعضای...
کد خبر: ۴۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۱۳


پناهندگی برگه تردد خروجی مدت‏دار گذرنامه که دارای پروانه اقامت...
کد خبر: ۱۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۲۱


و اقامت در کشور مقصد می باشد لایحه یاد شده...
کد خبر: ۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۱/۳۱


و اقامت در کشور مقصد می باشد لایحه یاد شده...
کد خبر: ۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۱/۳۱