برچسب‌ها
تعداد یافته ها 780 مورد
با امضای رئیس جمهور، قانون الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی جهت اجرا، به دستگاه های ذی ربط ابلاغ شد.
با امضای رئیس جمهور، قانون «فهرست قوانین و احکام منسوخ در حوزه محیط زیست» برای اجرا به دستگاه های ذی ربط ابلاغ شد.
در راستای ارتقای ایمنی راه‌ها و کاهش تلفات ناشی از حوادث رانندگی، وزارت راه و شهرسازی نقشه راه بهبود ایمنی راه‌های کشور را تدوین و به هیئت دولت ارائه نموده است.
با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه مربوط به تصمیمات دومین جلسه کارگروه رفع موانع جهش تولید ابلاغ شد.