برچسب ها
برچسب: وزارت کشور
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه...
وزیران در جلسه ۵ اسفند ۱۳۹۷ به پیشنهاد وزارت کشور... و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور با تخصیص اعتبار... سازمان مدیریت بحران کشور موضوع بند م ماده ۲۸ قانون... سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید ...
کد خبر: ۴۷۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳


هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه...
وزیران در جلسه ۵ اسفند ۱۳۹۷ به پیشنهاد وزارت کشور... مدیریت بحران کشور موضوع بند م ماده ۲۸ قانون الحاق... سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید...
کد خبر: ۴۷۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳


هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور با انجام اصلاحاتی در... تقسیمات کشوری دهستان ندوشن شهرستان میبد استان یزد موافقت کرد...
وزیران در جلسه ۵ اسفند ۱۳۹۷ به پیشنهاد وزارت کشور... کشوری - مصوب ۱۳۶۲- با انتزاع روستاها مزرعه&rlm &zwnj ها...
کد خبر: ۴۷۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳


هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور با انتزاع تعدادی از...
وزیران در جلسه ۵ اسفند ۱۳۹۷ به پیشنهاد وزارت کشور... کشوری مصوب ۱۳۶۲ تصویب کرد روستاها مزرعه ها و مکان&rlm...
کد خبر: ۴۷۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۲


هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور با تقسیم دو دهستان...
در جلسه ۵ اسفند ۱۳۹۷ به پیشنهاد وزارت کشور و... به استناد ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری...
کد خبر: ۴۷۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۲


وزیران در جلسه ۵ اسفند ۱۳۹۷ به پیشنهاد وزارت کشور... کشوری - مصوب ۱۳۶۲- با تبدیل روستای اربطان هریس به...
کد خبر: ۴۷۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۲


وزیران در جلسه ۵ اسفند ۱۳۹۷ به پیشنهاد وزارت کشور... کشوری مصوب ۱۳۶۲ تصویب کرد روستاها مزرعه &rlm ها و...
کد خبر: ۴۷۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۲


هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور با انتزاع بخش زهان...
وزیران در جلسه ۵ اسفند ۱۳۹۷ به پیشنهاد وزارت کشور... کشوری - مصوب ۱۳۶۲- تصویب کرد روستاها مزرعه ها و...
کد خبر: ۴۷۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۲


هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور با انتزاع بخش هرمز...
وزیران در جلسه ۵ اسفند ۱۳۹۷ به پیشنهاد وزارت کشور... ضوابط تقسیمات کشوری - مصوب ۱۳۶۲- با انتزاع بخش هرمز...
کد خبر: ۴۷۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۱


هیئت وزیران در جلسه به پیشنهاد وزارت کشور با انجام... اصلاح تقسیمات کشوری در استان بوشهر موافقت کرد ...
وزیران در جلسه ۵ اسفند ۱۳۹۷ به پیشنهاد وزارت کشور... ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ با انتزاع برخی روستاها مزارع...
کد خبر: ۴۷۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۱


هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور با تغییر عنوان روستای...
وزیران در جلسه ۵ اسفند ۱۳۹۷ به پیشنهاد وزارت کشور... کشوری مصوب ۱۳۶۲ با تغییر عنوان روستای فیل&rlm آباد مرکز...
کد خبر: ۴۷۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۱


هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور استانداری هرمزگان با تجمیع...
وزیران در جلسه ۵ اسفند ۱۳۹۷ به پیشنهاد وزارت کشور... ضوابط تقسیمات کشوری - مصوب ۱۳۶۲- تصویب کرد ۱- روستای...
کد خبر: ۴۷۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۱


هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور استانداری ایلام با ایجاد...
وزیران در جلسه ۵ اسفند ۱۳۹۷ به پیشنهاد وزارت کشور... ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ تصویب کرد الف- دهستان دال&rlm...
کد خبر: ۴۷۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۱


هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور با انتزاع دهستان ارمند...
وزیران در جلسه ۵ اسفند ۱۳۹۷ به پیشنهاد وزارت کشور... کشوری مصوب ۱۳۶۲ تصویب کرد الف- دهستان ارمند از بخش...
کد خبر: ۴۷۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۱


هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور استانداری بوشهر با تبدیل...
وزیران در جلسه ۵ اسفند ۱۳۹۷ به پیشنهاد وزارت کشور... ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ تصویب کرد ۱- روستای بهارستان...
کد خبر: ۴۷۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۱


هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور با انتزاع روستا های...
وزیران در جلسه ۵ اسفند ۱۳۹۷ به پیشنهاد وزارت کشور... کشوری - مصوب ۱۳۶۲- با انتزاع روستاهای کلنو و لرگان...
کد خبر: ۴۷۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۱


هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور استانداری زنجان با انتزاع...
وزیران در جلسه ۵ اسفند ۱۳۹۷ به پیشنهاد وزارت کشور... ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ تصویب کرد الف- روستاها مزرعه&rlm...
کد خبر: ۴۷۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۱


هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور با انجام اصلاحاتی در... تقسیمات کشوری شهرستان رامسر استان مازندران موافقت کرد ...
وزیران در جلسه ۵ اسفند ۱۳۹۷ به پیشنهاد وزارت کشور... کشوری - مصوب ۱۳۶۲- با تغییر محدوده جغرافیایی و اصلاح...
کد خبر: ۴۷۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۱


هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور استانداری هرمزگان با تبدیل...
وزیران در جلسه ۵ اسفند ۱۳۹۷ به پیشنهاد وزارت کشور... ضوابط تقسیمات کشوری - مصوب ۱۳۶۲- با تبدیل روستای کوهیچ...
کد خبر: ۴۷۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۸


هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور استانداری لرستان با تبدیل...
وزیران در جلسه ۵ اسفند ۱۳۹۷ به پیشنهاد وزارت کشور... ضوابط تقسیمات کشوری - مصوب ۱۳۶۲- با تبدیل روستای ونایی...
کد خبر: ۴۷۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۸