برچسب ها
برچسب: کنوانسیون رامسر
کنوانسیون بین المللی حفاظت از تالاب های مهم یکی از... در سال 1349 در شهر رامسر در ایران برگزار گردید... و به نام کنوانسیون رامسر معروف گردید و ...
کنوانسیون بین المللی حفاظت از تالاب های مهم یکی از... در سال 1349 در شهر رامسر در ایران برگزار گردید... و به نام کنوانسیون رامسر معروف گردید و در حال... حاضر 169 کشور عضو این کنوانسیون می باشند دبیرخانه این...
کد خبر: ۱۳۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۵