برچسب ها
برچسب: کمیسیون لوایح
کد خبر: ۵۳۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۷


کد خبر: ۵۳۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۰


کد خبر: ۵۳۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۰


در جلسه اصلی کمیسیون لوایح که به ریاست وزیر دادگستری...
جلسه اصلی کمیسیون لوایح بررسی و مقرر شد معاونت حقوقی... و نتیجه ظرف حداکثر یک ماه به دفتر این کمیسیون... گفتنی است جلسه اصلی کمیسیون لوایح به ریاست علیرضا آوایی...
کد خبر: ۵۲۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۳


کد خبر: ۵۲۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۱


کد خبر: ۵۲۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۱


وزیران عضو کمیسیون لوایح با واگذاری حق استفاده چندهزار مترمربع...
عضو کمیسیون لوایح در جلسه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ به پیشنهاد... پس از بررسی درخواست توسط کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره...
کد خبر: ۵۲۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۰۸


کد خبر: ۵۲۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۰۷


در جلسه اصلی کمیسیون لوایح که به ریاست وزیر دادگستری...
ولی در مراحل بررسی از سوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای... کرد موضوع فوق پس از بررسی در جلسه فرعی کمیسیون... لوایح &zwnj در کمیته اصلی این کمیسیون مطرح و مقرر... مراحل بررسی خود را در کمیسیون لوایح هیئت دولت دنبال...
کد خبر: ۵۲۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۰۷


با تصویب وزرای عضو کمیسیون لوایح در جلسه ۱۴ اردیبهشت...
با تصویب وزرای عضو کمیسیون لوایح در جلسه ۱۴ اردیبهشت...
کد خبر: ۵۲۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۱


وزیران عضو کمیسیون لوایح با واگذاری حق استفاده ۱۲ هزار...
عضو کمیسیون لوایح در جلسه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ به پیشنهاد... ناظر پس از بررسی موضوع توسط کمیسیون مستندسازی و تعیین...
کد خبر: ۵۲۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۰۷


با موافقت وزیران عضو کمیسیون لوایح مجوز لازم جهت فروش...
عضو کمیسیون لوایح در جلسه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ به پیشنهاد...
کد خبر: ۵۲۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۰۷


وزیران عضو کمیسیون لوایح با فروش دو دستگاه آپارتمان پارک...
عضو کمیسیون لوایح در جلسه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ به پیشنهاد...
کد خبر: ۵۲۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۰۷


درمانی این استان را که توسط کمیسیون مستندسازی و تعیین...
کد خبر: ۵۲۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۰۵


بود لکن به دلایل نامعلوم در کمیسیون تلفیق مجلس شورای... متأثر می سازد گفتنی است این پیشنهاد در کمیسیون لوایح...
کد خبر: ۵۲۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۰۵


کد خبر: ۵۲۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۰۵


کد خبر: ۵۲۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۰۴


وزیران عضو کمیسیون لوایح با فروش چهار ملک سازمان تعزیران...
عضو کمیسیون لوایح در جلسه ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ به پیشنهاد...
کد خبر: ۵۲۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۰۱


کد خبر: ۵۲۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۹


کد خبر: ۵۱۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۸