برچسب ها
برچسب: کمیسیون لوایح
وزیران ارسال نموده است گفتنی است پیشنهاد فوق در کمیسیون... لوایح هیئت دولت درحال بررسی می باشد ...
کد خبر: ۴۵۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۴


وزیران عضو کمیسیون لوایح به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی تصویب کردند...
اساس وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه ۱۷ /۹ /۱۳۹۷...
کد خبر: ۴۵۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۲


فوق در کمیسیون لوایح هیئت دولت درحال بررسی می باشد...
کد خبر: ۴۵۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۲


در کمیسیون لوایح هیئت دولت درحال بررسی می باشد ...
کد خبر: ۴۵۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۲


کد خبر: ۴۵۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۲


جلسه اصلی کمیسیون لوایح با محوریت بررسی یک پیش نویس...
قانونی در جلسه شنبه ۱۵ دی ماه کمیسیون لوایح هیئت... گفتنی است جلسه اصلی کمیسیون لوایح به ریاست لعیا جنیدی...
کد خبر: ۴۵۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۹


وزیران عضو کمیسیون لوایح به وزارت جهادکشاورزی اجازه دادند تا...
عضو کمیسیون لوایح در جلسه ۲۴ /۹ /۱۳۹۷ به استناد...
کد خبر: ۴۵۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۸


وزیران عضو کمیسیون لوایح موافقت نمودند تا وزارت جهادکشاورزی مؤسسه...
کمیسیون لوایح در جلسه ۲۴ آذر ۱۳۹۷ به استناد ماده...
کد خبر: ۴۵۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۸


کد خبر: ۴۴۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۵


کد خبر: ۴۴۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۵


جلسه اصلی کمیسیون لوایح با محوریت بررسی یک لایحه و...
نشست بعدی موکول شد گفتنی است جلسه اصلی کمیسیون لوایح...
کد خبر: ۴۴۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۱


در کمیسیون لوایح هیئت دولت درحال بررسی است ...
کد خبر: ۴۴۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۸


فوق در کمیسیون لوایح هیئت دولت درحال بررسی است ...
کد خبر: ۴۴۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۸


کد خبر: ۴۴۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۸


کد خبر: ۴۴۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۸


کد خبر: ۴۴۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۸


کمیسیون لوایح طی تصویب نامه شماره ۴۰۲۶۰/ت ۳۴۵۲۷۴ ک مورخ...
کد خبر: ۴۴۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۵


کد خبر: ۴۴۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۲


کد خبر: ۴۴۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۲


کد خبر: ۴۴۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۱