برچسب ها
برچسب: کمیسیون لوایح
کد خبر: ۷۰۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۰۹


کد خبر: ۷۰۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۰۹


کد خبر: ۷۰۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۰۹


جلسه اصلی کمیسیون لوایح هیئت دولت روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۴/۷... با حضور اعضای کمیسیون برگزار شد ...
کد خبر: ۷۰۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۰۸


وزارت دادگستری پیشنهاد لوایح الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به... و تصویب به کمیسیون لوایح هیئت دولت ارایه نموده است...
کد خبر: ۷۰۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۰۸


بازدارنده را جهت طی تشریفات قانونی و تصویب به کمیسیون... لوایح دولت ارایه نموده است ...
کد خبر: ۷۰۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۰۷


کمیسیون لوایح دولت ارایه کرده است ...
کد خبر: ۷۰۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۰۷


تصویب به کمیسیون لوایح دولت ارایه نموده است ...
کد خبر: ۷۰۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۰۷


تصویب به کمیسیون لوایح هیئت دولت ارائه نموده است ...
کد خبر: ۶۹۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۹


کد خبر: ۶۹۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۸


کد خبر: ۶۹۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۸


کد خبر: ۶۹۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۸


کد خبر: ۶۹۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۳


کمیسیون لوایح هیئت دولت بررسی شده و در صورت امکان...
کد خبر: ۶۹۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۲


صنعت غذایی را به کمیسیون لوایح هیئت دولت ارائه نموده...
کد خبر: ۶۹۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۲


این موضوع را به کمیسیون لوایح هیئت دولت ارسال نموده...
کد خبر: ۶۹۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۱


سیر مراحل بررسی و تصویب به کمیسیون لوایح هیئت دولت...
کد خبر: ۶۹۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۰


و برکه های طبیعی در دستورکار کمیسیون لوایح هیئت دولت...
کد خبر: ۶۹۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۰


کد خبر: ۶۸۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۷


کد خبر: ۶۸۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۷