برچسب ها
برچسب: کمیسیون لوایح
کد خبر: ۵۹۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۴


کد خبر: ۵۹۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۱


و از سوی کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال... در کمیسیون لوایح هیئت دولت دنبال می کند ...
کد خبر: ۵۹۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۰


کد خبر: ۵۹۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۷


کد خبر: ۵۹۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۷


کد خبر: ۵۹۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۷


کمیسیون لوایح هیئت دولت طی می کند ...
کد خبر: ۵۹۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۵


با تصمیم وزیران عضو کمیسیون لوایح چهار مجتمع کشاورزی گلخانه...
عضو کمیسیون لوایح در جلسه ۲ شهریور ۱۳۹۸ به پیشنهاد...
کد خبر: ۵۹۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۰


کد خبر: ۵۹۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۰


کد خبر: ۵۹۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۰


کد خبر: ۵۹۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۰


کد خبر: ۵۹۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۰


مورد اشاره مراحل بررسی خود را در کمیسیون لوایح هیئت...
کد خبر: ۵۹۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۰


خود را در کمیسیون لوایح هیئت دولت دنبال می کند...
کد خبر: ۵۹۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۰


بررسی در کمیسیون لوایح هیئت دولت است ...
کد خبر: ۵۹۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۰


با تصویب وزیران عضو کمیسیون لوایح حق بهره ‏برداری ۲۰...
عضو کمیسیون لوایح در جلسه ۲ شهریور ۱۳۹۸ به پیشنهاد...
کد خبر: ۵۹۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۰۹


وزیران عضو کمیسیون لوایح با تغییر بهره بردار چندین پلاک...
عضو کمیسیون لوایح در جلسه ۹ شهریور ۱۳۹۸ به پیشنهاد...
کد خبر: ۵۸۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۰۹


با موافقت وزیران عضو کمیسیون لوایح حق استفاده از دو...
عضو کمیسیون لوایح در جلسه ۲ شهریور ۱۳۹۸ به پیشنهاد... با تأیید دستگاه ناظر پس از بررسی موضوع توسط کمیسیون...
کد خبر: ۵۸۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۰۹


عضو کمیسیون لوایح در جلسه ۹ شهریور ۱۳۹۸ به پیشنهاد...
کد خبر: ۵۸۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۰۹


با تصمیم وزیران عضو کمیسیون لوایح حق بهره برداری از...
عضو کمیسیون لوایح در جلسه ۹ شهریور ۱۳۹۸ به پیشنهاد...
کد خبر: ۵۸۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۰۹