برچسب ها
برچسب: کمیسیون اقتصاد
کد خبر: ۴۳۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۱


کد خبر: ۴۳۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۰


کد خبر: ۴۳۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۰


توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اصلاح آیین...
کد خبر: ۴۲۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۳


توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اصلاح آیین...
کد خبر: ۴۲۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۶


ماده 14 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی...
کد خبر: ۴۲۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۹


ارز با توجه به شرایط اقتصادی جدید و وضعیت ارزی... در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت متن مورد تصویب به هیئت...
کد خبر: ۴۲۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۴


کد خبر: ۴۱۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۲


کد خبر: ۴۱۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۹


کد خبر: ۴۱۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۵


کد خبر: ۴۱۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۳


و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند... توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب...
ای که به پیشنهاد سازمان و وزارت امور اقتصادی و... در جلسه کمیسیون اقتصاد در جلسه 15 مهر 1397 هیئت...
کد خبر: ۴۱۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۱


کد خبر: ۴۱۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۱


کد خبر: ۴۰۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۵


ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران –...
در کمیسیون اقتصاد نهایتاً با اصلاحاتی به تأیید کمیسیون رسید... اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران &ndash مصوب 1395...
کد خبر: ۴۰۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۵


کد خبر: ۴۰۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۱


وزارت اقتصاد آیین نامه اجرایی بند ف تبصره ۶ قانون...
بودجه سال 1397 کل کشور در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت...
کد خبر: ۴۰۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۱


حال رسیدگی در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت است ...
کد خبر: ۴۰۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۹


- صنعتی و ویژه اقتصادی مصوبه شماره ۱۸۲۹۶/ت ۵۳۲۷۴ ه...
تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی متاسفانه عملکرد مصوبه مزبور از... از طرح و بررسی در کمیسیون اقتصاد در نهایت در...
کد خبر: ۴۰۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۷


کد خبر: ۴۰۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۷