برچسب ها
برچسب: کمیسیون اقتصاد
کد خبر: ۷۱۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۲۵


کد خبر: ۷۱۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۲۵


کد خبر: ۷۱۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۲۵


کد خبر: ۷۱۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۲۵


در جلسه اصلی کمیسیون اقتصاد در روز دوشنبه مورخ ۲۳... تیر ۱۳۹۹ به ریاست دکتر دژپسند وزیر امور اقتصادی و... دارایی مراسم تودیع و معارفه دبیران پیشین و فعلی کمیسیون...
دولت» در ابتدای جلسه کمیسیون که با حضور دکتر سیمایی... وزیر امور اقتصادی و دارایی در نظارت مالی و خزانه... علی آبادی به عنوان دبیر کمیسیون اقتصاد دولت معرفی و... از زحمات دکتر نصیری اقدم دبیر پیشین کمیسیون قدردانی شد...
کد خبر: ۷۱۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۲۴


کد خبر: ۷۰۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۲۱


کد خبر: ۷۰۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۲۱


کد خبر: ۷۰۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۲۱


وزارت جهاد کشاورزی طی پیشنهادی به کمیسیون اقتصاد دولت خواستار...
در قالب طرح های اقتصادی را جهت بررسی و تصویب... به کمیسیون اقتصاد دولت ارایه کرده است به موجب تبصره... چارچوب طرح های اقتصادی واگذار شده را پس از بهره...
کد خبر: ۷۰۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۵


را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب به کمیسیون اقتصاد...
کد خبر: ۷۰۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۵


اعلام فهرست ملی تشکل های اقتصادی کشور...
کد خبر: ۷۰۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۵


کد خبر: ۷۰۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۵


جهت سیر مراحل بررسی و تصویب به کمیسیون اقتصاد دولت...
کد خبر: ۷۰۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۰


مراحل بررسی و تصویب به کمیسیون اقتصاد دولت ارایه کرده...
کد خبر: ۷۰۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۰۸


وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد تهاتر مطالبات و بدهی... حرارتی را جهت بررسی و سیر مراحل تصویب به کمیسیون... اقتصاد هیئت دولت ارایه داده است ...
کد خبر: ۶۹۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۰۴


سازمان برنامه و بودجه کشور با مشارکت وزارت امور اقتصادی... فاکتورینگ را جهت بررسی و سیر مراحل تصویب به کمیسیون... اقتصاد هیئت دولت ارایه داده است ...
فاکتورینگ را با مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت...
کد خبر: ۶۹۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱


تصویب به کمیسیون اقتصاد هیئت دولت ارایه کرده است ...
کد خبر: ۶۹۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱


کمیسیون اقتصاد هیئت دولت ارائه نموده است ...
کد خبر: ۶۹۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۹


کد خبر: ۶۹۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۸


کد خبر: ۶۹۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۸