برچسب ها
برچسب: کمیته ملی آموزش
جایگزینی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بجای سند برنامه... عمل آموزش 2030 ...
جایگزینی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بجای سند 2030...
کد خبر: ۲۱۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۵


برنامه آموزش2030 است دراین برنامه سازمان علمی آموزشی فرهنگی ملل... جهانی ufpa undp ,un women و unhcr گردهمایی آموزش جهانی...
برنامه آموزش2030 است دراین برنامه سازمان علمی آموزشی فرهنگی ملل... جهانی ufpa undp ,un women و unhcr گردهمایی آموزش جهانی... بیش از 120 وزیر آموزش و پرورش روسا و اعضای... های مرتبط آموزشی جوانان و بخش خصوصی بیانیه "اینچئون" برای...
کد خبر: ۸۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۰۵


موضوع مورد بررسی - جایگزینی موضوع کمیته ملی اجرای سند... برنامه عمل آموزش 2030 به جای کمیته ملی آموزش برای...
کد خبر: ۷۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۵/۲۵


موضوع مورد بررسی - جایگزینی موضوع کمیته ملی اجرای سند... برنامه عمل آموزش 2030 به جای کمیته ملی آموزش برای...
کد خبر: ۷۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۵/۲۵


موضوع مورد بررسی - جایگزینی موضوع کمیته ملی اجرای سند... برنامه عمل آموزش 2030 به جای کمیته ملی آموزش برای...
کد خبر: ۵۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۵/۰۲


دستور جلسه - جایگزینی موضوع کمیته ملی اجرای سند برنامه... عمل آموزش 2030 به جای کمیته ملی آموزش برای همه...
کد خبر: ۳۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۳۰


کمیته ملی اجرای سند برنامه عمل آموزش 2030 به جای... کمیته ملی آموزش برای همه efa موضوع تصویبنامه شماره 30519/ت27833ه...
کد خبر: ۳۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۲۹