برچسب ها
برچسب: کارگاه آموزشی اقتصاد سبز
هیئت وزیران با برگزاری گردهمایی بین المللی اقتصاد سبز با... و کارگاه آموزشی اقتصاد سبز در چارچوب ریو +20 برای...
المللی اقتصاد سبز با تاکید بر نقش زنان و معیشت... پایدار در منطقه اکو و کارگاه آموزشی اقتصاد سبز در...
کد خبر: ۳۹۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۳۰


و هم چنین کارگاه آموزشی اقتصاد سبز در چارچوب ریو+... 20 برای زنان و نشست اقتصاد سبز با تاکید بر...
المللی اقتصاد سبز با تاکید بر نقش زنان و معیشت... پایدار در منطقه اکو و کارگاه آموزشی اقتصاد سبز در...
کد خبر: ۳۸۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۰


اقتصاد سبز با تاکید بر نقش زنان و معیشت پایدار... در منطقه اکو و هم چنین کارگاه آموزشی اقتصاد سبز...
و خانواده ریاست جمهوری در نظر دارد کارگاه آموزشی اقتصاد... سبز در چارچوب ریو + 20 برای زنان و نشست... اقتصاد سبز با تاکید بر نقش زنان و معیشت پایدار... برگزاری این نشست و کارگاه مربوط به آن ارتقاء آگاهی...
کد خبر: ۳۷۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۰