برچسب ها
برچسب: پلاک ثبتی
برداری از پنج هزار مترمربع از اراضی ملی یک پلاک... ثبتی واقع در شهرستان قم برای محل ایستگاه همدید سینوپتیک...
پنج هزار مترمربع از اراضی ملی یک پلاک ثبتی واقع...
کد خبر: ۶۶۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۹


هکتار از اراضی یک پلاک ثبتی واقع در شهرستان بهبهان...
۱۰ هکتار از اراضی یک پلاک ثبتی واقع در شهرستان...
کد خبر: ۶۶۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۷


طبقه چهار پلاک ثبتی در بخش مرکزی شهر زنجان در... استفاده از پلاک&zwnj های ثبتی ۶۶۹۱/۱۲۳ و ۶۶۹۲/۱۲۴ به مساحت...
کد خبر: ۶۶۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۴


برداری از منابع ۸۰ هکتار از اراضی یک پلاک ثبتی...
منابع ۸۰ هکتار از اراضی یک پلاک ثبتی واقع در...
کد خبر: ۶۶۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۳


پلاک ثبتی واقع در کیلومتر هشت جاده بم-زاهدان در شهرستان...
زندان بم متقاضی واگذاری ۴۰ هکتار از یک پلاک ثبتی...
کد خبر: ۶۶۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۳


یک پلاک ثبتی واقع در شهرستان سربیشه استان خراسان جنوبی...
کد خبر: ۶۶۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۳


پزشکی مبنی بر تغییر بهره بردار دو پلاک ثبتی واقع...
متقاضی تغییر بهره بردار دو پلاک ثبتی واقع در شهرستان...
کد خبر: ۶۶۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۳


پلاک ثبتی باقیمانده ۴۸ فرعی از ۷ اصلی واقع در... پلاک ثبتی وزارت علوم &zwnj تحقیقات و فناوری و وزارت...
کد خبر: ۶۶۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۷


اداری درخواست واگذاری چند هزار مترمربع از اراضی یک پلاک... ثبتی در شهرستان اهواز استان خوزستان را ارائه نموده است...
یک پلاک ثبتی واقع در شهرستان اهواز استان خوزستان را...
کد خبر: ۶۶۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۵


استفاده از پلاک&zwnj های ثبتی ۶۶۹۱/۱۲۳ و ۶۶۹۲/۱۲۴ به مساحت... پلاک ثبتی ۴۹/۱۰۰۰۲ به مساحت ۵۱۰۶۳ متر مربع واقع در...
کد خبر: ۶۵۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۳


ملی پلاک ثبتی ۱ فرعی از ۵۵۶۹ اصلی واقع در... - مجوز واگذاری مقدار ۵۰۰۰ مترمربع از اراضی ملی پلاک... ثبتی ۶۶۱ فرعی از ۵۵ اصلی واقع در بخش ثبتی... قطعه زمین ورزشی به پلاک ثبتی ۱۹۰۱ به مساحت ۴۱۷۴/۰۶...
کد خبر: ۶۵۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۱۶


مزبور وزارت صمت درخواست صدور مجوز فروش دو پلاک ثبتی...
کد خبر: ۶۴۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۷


مبنی بر واگذاری حدود ۴۰ هکتار از اراضی یک پلاک... ثبتی واقع در شهرستان سلماس استان آذربایجان غربی به منظور...
هکتار از اراضی یک پلاک ثبتی واقع در شهرستان سلماس...
کد خبر: ۶۴۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۶


خود درخواست صدور مجوز فروش یک پلاک ثبتی متعلق به...
کد خبر: ۶۴۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۵


از تغییر کاربری دو قطعه زمین ورزشی به پلاک ثبتی... ۱۹۰۱ به مساحت ۴۱۷۴/۰۶ واقع در بلوار چمران و پلاک... ثبتی ۱۹۱۰۵ به مساحت ۴۴۳۱/۶۵ واقع در حسین آباد جنوبی... اراضی ملی پلاک ثبتی ۱ فرعی از ۵۵۶۹ اصلی واقع...
کد خبر: ۶۴۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۲


دارایی می تواند نسبت به فروش یک پلاک ثبتی واقع...
عمومی کشور با فروش یک پلاک ثبتی واقع در تهران...
کد خبر: ۶۴۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۹


کد خبر: ۶۴۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۹


وزیران عضو کمیسیون لوایح با فروش چند پلاک ثبتی واقع...
فروش چند پلاک ثبتی واقع در گرمسار استان سمنان از...
کد خبر: ۶۴۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۹


فناوری مجاز است نسبت به فروش یک پلاک ثبتی متعلق...
کشور با فروش یک پلاک ثبتی به مساحت ۲۹ /۲۸۷...
کد خبر: ۶۴۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۹


پلاک ثبتی ۴۱۷۷ فرعی از ۲۹۱ اصلی مفروز و مجزی... صدور اسناد مالکیت پلاک&rlm ثبتی یادشده به نام دولت جمهوری...
کد خبر: ۶۴۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۹