برچسب‌ها
تعداد یافته ها 789 مورد
هیئت وزیران با توجه به نوپا بودن نهاد دهياري و اهمیت پشتوانه هاي قانوني برای ايفاي نقش مؤثر این نهاد در عرصه توسعه روستايي و نیز تعارضات و خلاء‌هاي قانوني موجود و نیز ضرورت يكپارچه سازي و انسجام بخشي قوانین، با پیشنهاد وزارت کشور درخصوص لايحه تأسيس دهياري‌هاي خود كفا در روستاهاي كشور موافقت کرد.