برچسب ها
برچسب: وزارت امورخارجه
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی صدور مجوز...
وزارت راه و شهرسازی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی... رییس جمهور امور توافق­ های بین المللی و وزارت امورخارجه...
کد خبر: ۳۱۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۴


هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت امورخارجه مجوز استملاک ششدانگ پلاک...
وزارت امورخارجه مجاز است اقدامات لازم را برای استملاک پلاک...
کد خبر: ۲۹۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۴


هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزیصدور مجوز انجام مذاکره پیش...
هیئت وزیران در جلسه 19 /9 /1396 به وزارت جهادکشاورزی... توافق ­های بین المللی و وزارت امورخارجه نسبت به انجام...
کد خبر: ۲۸۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۵


هیئت وزیران در جلسه 19 /9 /1396 به وزارت کشور... توافق­ های بین المللی و وزارت امورخارجه نسبت به انجام...
کد خبر: ۲۸۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۵


هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی صدور مجوز انجام مذاکره...
هیئت وزیران در جلسه 19 /9 /1396 به وزارت جهادکشاورزی... توافق­ های بین المللی و وزارت امورخارجه نسبت به انجام...
کد خبر: ۲۸۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۵


هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت امورخارجه مجوز فروش ساختمان مرکز...
وزارت امورخارجه مجاز است نسبت به فروش ساختمان مرکز اسلامی...
کد خبر: ۲۷۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۵


وزارت جهادکشاورزی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهور... امور توافق های بین المللی و وزارت امورخارجه نسبت به...
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی صدور مجوز انجام مذاکره...
کد خبر: ۲۶۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۱۷


هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت امورخارجه مجوز برقراری مقررات لغو...
کد خبر: ۲۶۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۱۴


امور توافق های بین المللی و وزارت امورخارجه نسبت به...
کد خبر: ۲۴۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۱۵


وزارت صنعت معدن و تجارت مجاز است با هماهنگی معاونت... حقوقی رییس جمهور امور توافق های بین المللی و وزارت... امورخارجه نسبت به امضای موقت موافقتنامه چارچوب تسهیل تجارت بدون...
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت صنعت معدن و تجارت صدور...
کد خبر: ۲۴۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۱۴


وزارت راه و شهرسازی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی... رییس جمهور امور توافق های بین المللی و وزارت امورخارجه...
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی صدور مجوز...
کد خبر: ۲۳۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۱۱


هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت امورخارجه موافقت نامه بین دولت...
کد خبر: ۲۰۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۳۱


هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت امورخارجه آیین نامه اجرایی ماده...
کد خبر: ۲۰۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۳۱


هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور صدور مجوز انجام مذاکره...
هیئت وزیران در جلسه 20 /2 /1396 مقرر کرد وزارت... توافق های بین المللی و وزارت امورخارجه نسبت به انجام...
کد خبر: ۱۹۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۶


وزارت کشور مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهور... امور توافق های بین المللی و وزارت امورخارجه نسبت به...
هیئت وزیران در جلسه 20 /2 /1396 مقرر کرد وزارت... توافق های بین ­المللی و وزارت امورخارجه نسبت به انجام...
کد خبر: ۱۹۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۶


جمهوری اسلامی ایران در سریلانکا - کلمبو در اختیار وزارت... امورخارجه قرار گیرد ...
در اختیار وزارت امورخارجه قرار می‏ گیرد تا برابر قوانین...
کد خبر: ۱۴۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۰۳


همکاری در جنوب شرقی آسیا" که بنا به پیشنهاد وزارت... امورخارجه در جلسه مورخ 16 /12 /1391 هیئت وزیران به...
همکاری در جنوب شرقی آسیا" که بنا به پیشنهاد وزارت... امورخارجه در جلسه مورخ 16 /12 /1391 هیئت وزیران به...
کد خبر: ۱۳۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۰


متشکل از وزرای امورخارجه امور اقتصادی و دارایی و دادگستری"... جایگزین عبارت "توسط وزارت امورخارجه" شود ...
کد خبر: ۱۳۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۲


23609 /020 مورخ 23 /8 /1395 وزارت جهادکشاورزی و در...
هیئت وزیران در جلسه 5 /10 /1395 مقرر کرد وزارت... توافق های بین المللی و وزارت امورخارجه نسبت به امضای...
کد خبر: ۱۳۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۲


154394 /21-15241 مورخ 19 /8 /1395 وزارت امور اقتصادی و...
هیئت وزیران در جلسه 17 /9 /1395 به پیشنهاد وزارت... مصوب 1371- وزارت یاد شده را مجاز کرد با هماهنگی... وزارت امورخارجه نسبت به انجام مذاکره پیش امضا پاراف و...
کد خبر: ۱۲۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۲۲