برچسب ها
برچسب: هزینه سفرکاری
هزینه سفر کاری روزانه در داخل کشور به اعضایی که...
تصویب پرداخت مبالغی تحت عنوان "هزینه سفر کاری" در قالب... 7- هزینه سفر کاری روزانه در داخل کشور به اعضایی... هزینه سفر پرداخت نمی گردد تبصره 2- دستگاه های اجرایی...
کد خبر: ۲۷۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۲