برچسب ها
برچسب: نشست اقتصاد سبز
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مجوز برگزاری نشست... اقتصاد سبز با تاکید بر نقش زنان و معیشت پایدار... در منطقه اکو و هم چنین کارگاه آموزشی اقتصاد سبز...
و خانواده ریاست جمهوری در نظر دارد کارگاه آموزشی اقتصاد... سبز در چارچوب ریو + 20 برای زنان و نشست... اقتصاد سبز با تاکید بر نقش زنان و معیشت پایدار... برگزاری این نشست و کارگاه مربوط به آن ارتقاء آگاهی...
کد خبر: ۳۷۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۰