برچسب ها
برچسب: ناآرامی
کد خبر: ۶۱۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۹


رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت:
مستقر و با ناآرامی&zwnj ها و تحرکات تروریست&zwnj ها مبارزه...
کد خبر: ۵۸۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۷


در کمیسیون اصلی امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت مقرر شد:
مدنی به ناآرامی های همراه با آشوب جلوگیری نماید و...
کد خبر: ۳۴۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۹


تبدیل اعتراضات مدنی به ناآرامی های همراه با آشوب جلوگیری...
به ناآرامی های همراه با آشوب جلوگیری نماید و به...
کد خبر: ۳۳۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۲


دکتر روحانی در جلسه هیات دولت:
سرمایه گذاری کنند آیا اگر در جامعه ناآرامی داشته باشیم...
کد خبر: ۲۹۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۱


اطلاعاتی که به ایجاد یا ادامه اغتشاش و ناآرامی در... و اطلاعات مربوط به اقدامات تروریستی ناآرامی ها اغتشاشات و...
کد خبر: ۲۲۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۷