برچسب ها
برچسب: مهلت صدور محصولات کشاورزی
این موضوع در ورود موقت محصولات کشاورزی موجب لطمه به... تنظیم بازار این محصولات گردیده و اصولاً برخی از واردکنندگان... نمایند لذا وزارت جهاد کشاورزی به منظور تنظیم بازار داخلی... و همچنین التزام به قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی...
کد خبر: ۱۳۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۹


امور گمرکی موضوع مهلت صدور محصولات کشاورزی ...
کد خبر: ۷۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۱۳


82 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع مهلت صدور... محصولات کشاورزی ...
کد خبر: ۶۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۵/۲۳


موضوع در ورود موقت محصولات کشاورزی موجب لطمه به تنظیم... بازار این محصولات گردیده و اصولاً برخی از وارد کنندگان... نمایند لذا وزارت جهاد کشاورزی ...
این موضوع در ورود موقت محصولات کشاورزی موجب لطمه به... تنظیم بازار این محصولات گردیده و اصولاً برخی از وارد... می نمایند لذا وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد الحاق تبصره ای... زیر "تبدیل ورود موقت کالاها و محصولات کشاورزی مشمول قانون...
کد خبر: ۶۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۵/۱۱


82 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع مهلت صدور... محصولات کشاورزی ...
کد خبر: ۵۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۵/۱۰


بانک کشاورزی- مجوز تمدید دوره تامین مالی طرح تسهیلات اعطایی... قانون امور گمرکی موضوع مهلت صدور محصولات کشاورزی- پیشنهاد بانک...
کد خبر: ۵۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۵/۰۲


گمرکی موضوع مهلت صدور محصولات کشاورزی- آیین نامه اجرایی بند...
کد خبر: ۴۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۰۹


آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع مهلت صدور محصولات... کشاورزی...
کد خبر: ۲۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۱۲


آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع مهلت صدور محصولات... کشاورزی- آیین نامه اجرایی ماده 14 قانون ساماندهی و حمایت...
کد خبر: ۲۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۰۸