برچسب ها
برچسب: مقررات
جلسه هیئت دولت - یکشنبه بیست و چهارم دی ماه 1396
کلیه مشکلات اعمال مقررات برای متخلفین از جمله فراهم کردن...
کد خبر: ۲۹۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۴


قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید ...
کد خبر: ۲۹۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۴


قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید ...
کد خبر: ۲۹۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۴


دائمی ماه یک آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و...
کد خبر: ۲۹۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۳


ماده 68 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب...
ماده 68 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب... در قوانین و مقررات در زمینه میزان جرائم تعرفه­ ها...
کد خبر: ۲۹۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۹


کمیته دائمی ماه یک آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات...
کد خبر: ۲۹۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۶


به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 موضوع...
کد خبر: ۲۹۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۶


تأثیرات موردی و محدود تصویب قانون تنظیم بخشی از مقررات...
کد خبر: ۲۹۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۳


نسبت به بازنگری مقررات ملی ساختمان به منظور ممیزی تعیین...
کد خبر: ۲۹۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۲


درنظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی آن و تنظیم مقررات لازم...
کد خبر: ۲۹۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۱


زوام صندوق رفاه تابع مقررات وزارت علوم تحقیقات و فناوری...
کد خبر: ۲۹۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۱


مقررات مالی دولت 2 – مصوب 1393- برای بازسازی بخش­...
کد خبر: ۲۸۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۰۹


از محل منابع ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات... به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت– مصوب 1393-...
کد خبر: ۲۸۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۰۳


و مقررات مربوط به اخذ عوارض و مالیات رانت­های تجاری...
قوانین و مقررات مربوط به اخذ عوارض و مالیات رانت­های...
کد خبر: ۲۸۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۸


حاجی میرزایی، دبیر هیأت دولت
لوایح یا وضع مقررات پیشنهاد دستگاه اجرایی عضو دولت است... درحالی صورت گرفت که اساساً طبق مقررات شاید نیازی نبود...
کد خبر: ۲۸۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۷


آنها به مقررات فعلی و اعلام ورشکستگی برای فرار از...
آنها به مقررات فعلی و اعلام ورشکستگی برای فرار از...
کد خبر: ۲۸۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۶


از توسعه مدارس غیردولتی را تصویب کرد اهم مقررات اساسنامه... چارچوب قوانین و مقررات مربوط ت- وجوه مربوط به سهم...
کد خبر: ۲۸۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۶


رعایت قوانین و مقررات مربوط صرفاً برای احداث بانک کشاورزی...
کد خبر: ۲۸۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۶


مورخ 15 /5 /1396 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به میزان...
کد خبر: ۲۸۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۵


و مقررات مربوط هزینه شود ...
کد خبر: ۲۸۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۵