برچسب ها
برچسب: مقررات
با تصویب هیئت وزیران؛
مقررات مربوط مجاز دانست ...
و ملزومات پزشکی را در چهارچوب سایر قوانین و مقررات...
کد خبر: ۴۱۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۹


قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می باشد گفتنی...
کد خبر: ۴۱۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۹


قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات...
کد خبر: ۴۱۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۵


قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات...
کد خبر: ۴۱۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۵


34 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت -مصوب 27...
کد خبر: ۴۱۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۵


الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی...
کد خبر: ۴۱۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۴


و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده است... در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵...
کد خبر: ۴۱۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۴


تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 - مصوب 1393-... مقررات مربوط هزینه شود ...
کد خبر: ۴۱۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۲


مطابق ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت... مقررات و قوانین خاص است به یکی از طرق قانونی... با رعایت سایر مقررات مربوط مجاز می باشد وجوه حاصل... مقررات مالی دولت 2 و تصویب هیئت محترم وزیران می&zwnj...
کد خبر: ۴۱۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۲


متعدد در مقررات مربوطه از یک سو و وجود نرخ... طبق مقررات جدید ارزی اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری...
کد خبر: ۴۱۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۷


الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی...
مقررات مالی دولت 2 مصوب 1393« مبلغ تسهیلات مزبور به... مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲...
کد خبر: ۴۰۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۵


69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت "کلیه اراضی... مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع مقررات و... مربوط با تصویب هیئت وزیران و با رعایت سایر مقررات... برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت...
کد خبر: ۴۰۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۰


قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات...
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات... تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 صرفاً به پرداخت...
کد خبر: ۴۰۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۰


ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت -... مقررات مالی دولت 2 - مصوب 1393- در اختیار سازمان... و احیای تالاب انزلی برابر قوانین و مقررات مربوط و...
کد خبر: ۴۰۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۹


مقررات مالی دولت ۲ موضوع تصویب نامه شماره ۶۱۱۲۶/ت ۵۴۷۵۵...
از مقررات مالی دولت 2 " هیئت وزیران تصویب نامه... تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 &ndash مصوب 1393-... تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 » - مصوب... مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2...
کد خبر: ۴۰۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۹


با رویکرد محله محور در چهارچوب قوانین و مقررات ذیربط...
کد خبر: ۴۰۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۸


از مقررات مالی دولت 2 - مصوب 1393- و با... مقررات مالی دولت 2 - مصوب 1393- برای جبران خسارات... قرار می گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه...
کد خبر: ۴۰۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۷


مقررات صندوق بین المللی پول بخش یازدهم از ماده 5... مقررات مربوط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای منظور نمودن...
کد خبر: ۴۰۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۷


عباس آخوندی - وزیر راه و شهرسازی
و مقررات معماری و شهرسازی و هم&zwnj چنین مقررات ملی... ساختمان در چارچوب مقررات باید ضامن حقوق مالک باشد سازمان... رعایت مسئولیت حرفه&zwnj ای شامل تعهد به اصول و مقررات... معماری و شهرسازی و هم&zwnj چنین مقررات ملی ساختمان در...
کد خبر: ۴۰۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۳


تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و قانون... رعایت قوانین و مقررات مربوطه &zwnj درخواست وزارت بهداشت &zwnj...
کد خبر: ۴۰۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۲