برچسب ها
برچسب: مقررات
های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت و مطابق مقررات این...
کد خبر: ۳۵۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۷


تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ به دولت اجازه... داده می شود با رعایت قوانین و مقررات ازجمله قانون... در چهارچوب مقررات بندهای 1 تا 12 تبصره یادشده به...
کد خبر: ۳۵۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۳


قانون الحاق برخی مواد به قانوان تنظیم بخشی از مقررات...
کد خبر: ۳۵۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۱


هیئت وزیران تصویب کرد:
از مقررات مالی دولت 2 - مصوب 1393- قیمت گذاری...
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 - مصوب...
کد خبر: ۳۵۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۰


مقررات مالی دولت شرح این درخواست مطابق جمع بندی و...
کد خبر: ۳۵۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۰


ماده 82 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت -... به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 هرگاه... تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت-مصوب 1380- نیز به دولت...
کد خبر: ۳۵۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۰


مقررات مربوط مجاز است ...
کد خبر: ۳۵۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۱۹


کرد گستره مقررات و چارچوب زمانی این توافق نتیجه مذاکرات...
کد خبر: ۳۵۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۱۷


علی اکبر صالحی در نشست خبری:
استفاده قرار گیرد هرچند در چارچوب مقررات و تعهدات عمل...
کد خبر: ۳۵۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۱۶


جلسه هیئت دولت - یکشنبه سیزدهم خرداد ماه 1397
سقف تعیین شده در قوانین و مقررات برای پیشبرد طرح... و رفع ابهام مقررات یا تبیین قوانین را در بازار...
کد خبر: ۳۵۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۱۳


رعایت قوانین و مقررات دولت از طریق اسناد اوراق تسویه... و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال...
در سال ۱۳۹۷ با رعایت قوانین و مقررات دولت از... حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات...
کد خبر: ۳۵۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۱۲


جلسه هیئت دولت - چهارشنبه نهم خرداد 1397
ورودی و سایر وجوهی که به موجب قانون و مقررات... به گمرکات مجاز به اعمال مقررات ملوانی صرفاً در خصوص...
کد خبر: ۳۵۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۹


تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط به دولت ترکمنستان...
کد خبر: ۳۵۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۶


برنامه و بودجه و تصویب هیئت وزیران با رعایت مقررات... این قانون و سایر مقررات عمومی دولت قابل مصرف می... تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه نماید ...
کد خبر: ۳۵۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۶


قوانین و مقررات مربوط هزینه شود همچنین بر اساس این...
کد خبر: ۳۵۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۶


اصلاح مقررات یا قوانین مربوط اقدام و نتیجه را ظرف...
کد خبر: ۳۴۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۲


جلسه هیئت دولت - چهارشنبه دوم خرداد 1397
به ضرورت تدوین مقررات لازم در حوزه پرداخت­ های الکترونیک... و قوانین و مقررات مربوط ظرف یک ماه از ابلاغ... که در آن مقررات­ گذاری نشده است نسبت به ایجاد... پرداخت الکترونیک مطابق با تعرفه­ های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات...
کد خبر: ۳۴۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۲


مقررات مربوط ستاد ملی بازآفرینی پایدار محدوده ها و محله... مقررات بازآفرینی شهری پایدار 1393 · پایگاه اطلاع رسانی شرکت...
کد خبر: ۳۴۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۱


از مقررات مالی دولت به دولت اجازه داده می شود... مبالغ ریالی مشخص مندرج در قوانین و مقررات در زمینه...
کد خبر: ۳۴۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۱


تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ به دولت اجازه... داده می شود با رعایت قوانین و مقررات ازجمله قانون... تعمیر و نگهداری را در چهارچوب مقررات بندهای 1 تا...
کد خبر: ۳۴۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰