برچسب ها
برچسب: مقررات
است با توجه به قوانین و مقررات مربوط در دوره... به دستگاه­ های اجرایی ذی­ربط و سازمان تنظیم مقررات و...
کد خبر: ۳۳۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۲۹


سازمان برنامه و بودجه کشور مطرح کرد:
مقررات مالی دولت ۲ در اجرای بند الف ماده ۱...
کد خبر: ۳۳۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۲۸


و مقررات مربوط به انتشار اوراق در بازارهای سرمایه یا...
کد خبر: ۳۲۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۲۶


قوانین و مقررات مربوط تأمین کنند هیات وزیران به منظور...
کد خبر: ۳۲۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۲۶


عامل وجود طرح های جامع و تفصیلی شهری و مقررات... و اصول شهرسازی تهیه شده باشد و همچنین وضع مقررات... نظارتی برای رعایت طرح ها و مقررات موصوف امری انکار...
و مقررات شهرسازی که با درنظر گرفتن نیازها و ضرورت... شده باشد و همچنین وضع مقررات نظارتی برای رعایت طرح... ها و مقررات موصوف امری انکار ناپذیر است سوابق نشان... نمی توان انتظار داشت مقررات نظارتی که برای پاسداری از...
کد خبر: ۳۲۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۲۶


نظارت دولت بر فعالیت های اقتصادی و اجرای مقررات قیمت...
بر فعالیت های اقتصادی و اجرای مقررات قیمت گذاری و...
کد خبر: ۳۲۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۲۶


مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأمین خواهد شد ۳-... واردات بدون انتقال ارز صرفاَ در چهارچوب قانون مقررات صادرات... است ضوابط و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و... می تواند تحت مقررات و نظارتبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران...
کد خبر: ۳۲۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۲۳


مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2...
کد خبر: ۳۲۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۲۲


خاطر نشان می سازد براساس مقررات مورد عمل فعلی موضوع...
کد خبر: ۳۲۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۲۲


با رعایت قوانین و مقررات مربوط به مدت 30 سال...
کد خبر: ۳۲۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۲۲


جلسه هیئت دولت - یکشنبه نوزدهم فروردین 1397
تجاری صنعتی هیئت وزیران با هدف یکسان سازی مقررات مربوط...
کد خبر: ۳۲۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۱۹


شمول مقررات ورود خودرو در سرزمین اصلی به مناطق آزاد...
کد خبر: ۳۲۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۱۸


بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تأمین نمایند هیئت...
کد خبر: ۳۲۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۱۵


برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگان گذرنامه­ های سیاسی بین...
کد خبر: ۳۲۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۱۵


مقررات ورود خودرو در سرزمین اصلی به مناطق آزاد و... ویژه اقتصادی وجود ندارد و باید مقررات فوق در زمان...
مناطق از شمول مقررات عمومی دولت مستثنی می باشند 2... را از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی نموده پیشنهاد... موجهی برای شمول مقررات ورود خودرو در سرزمین اصلی به...
کد خبر: ۳۲۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۱۴


مقررات مربوط هزینه شود ...
کد خبر: ۳۲۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۰۱


اختیار وزارت دادگستری قرار می گیرد تا مطابق مقررات مربوط...
کد خبر: ۳۲۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۰۱


ذی­ربط استان یادشده قرار داد تا برابر قوانین و مقررات...
کد خبر: ۳۲۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹


تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود ...
کد خبر: ۳۲۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹


قرار داد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود...
کد خبر: ۳۲۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹