برچسب ها
برچسب: لوایح
کد خبر: ۳۳۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۱


کد خبر: ۳۳۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۱


کد خبر: ۳۳۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۱


عنوان متعهد تأمین و تخصیص اعتبار در لوایح بودجه سنواتی...
کد خبر: ۳۲۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۲۶


لوایح بودجه سنواتی پیش­ بینی نماید ...
کد خبر: ۳۲۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۱۸


کد خبر: ۳۲۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۱۸


کد خبر: ۳۲۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۷


کد خبر: ۳۲۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۷


کد خبر: ۳۲۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۰


کد خبر: ۳۲۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۰


لوایح مبتنی بر قانون فعلی به مسایل مرتبط با فساد...
کد خبر: ۳۱۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۱۲


کد خبر: ۳۱۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۰۸


کد خبر: ۳۱۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۰۶


کد خبر: ۳۱۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۰۵


کد خبر: ۳۱۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۰۵


کد خبر: ۳۱۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۰۵


کد خبر: ۳۱۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۰۵


کد خبر: ۳۱۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸


کد خبر: ۳۱۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸


کد خبر: ۳۰۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۴