برچسب ها
برچسب: لوایح
کد خبر: ۳۸۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۰


کد خبر: ۳۸۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۰


کد خبر: ۳۸۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۰


کد خبر: ۳۸۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۴


کد خبر: ۳۸۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۴


در کمیسیون لوایح هیئت دولت مورد بررسی قرار می گیرد...
کد خبر: ۳۸۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۴


کد خبر: ۳۸۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۷


کد خبر: ۳۸۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۷


جلسه اصلی کمیسیون لوایح با محوریت بررسی موضوعات چندگانه با...
اصلی کمیسیون لوایح با محوریت بررسی موضوعات چندگانه به ریاست... حسن مرادی دبیر کمیسیون لوایح دفتر هیئت دولت و نمایندگان... فرعی و تخصصی کمیسیون لوایح جهت طرح در جلسه اصلی... دبیر کمیسیون لوایح حاصل بیش از 30 نشست 3 ساعته...
کد خبر: ۳۸۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۷


کد خبر: ۳۷۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۶


کد خبر: ۳۷۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۶


کد خبر: ۳۷۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۱


کد خبر: ۳۷۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۱


کد خبر: ۳۷۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۱


کد خبر: ۳۷۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۱


لوایح « مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» و «...
کد خبر: ۳۷۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۷


کد خبر: ۳۷۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۳


کد خبر: ۳۷۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۳


کد خبر: ۳۶۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۶


کد خبر: ۳۶۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۶