برچسب ها
برچسب: لایحه قانون نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی
موضوعات مورد بررسی لایحه قانون نحوه مدیریت تعارض منافع در... انجام وظایف قانونی اصلاح قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مصوب... ۱۳۹۰ اصلاح قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مصوب ۱۳۹۰ $sepehr_album_493...
کد خبر: ۴۷۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۲


موضوعات مورد بررسی لایحه قانون نحوه مدیریت تعارض منافع در... انجام وظایف قانونی اصلاح قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مصوب...
کد خبر: ۴۷۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۴


لایحه و یک اصلاحیه قانون به ریاست لعیا جنیدی شنبه...
به گزارش « پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» در... برگزار شد پیش نویس لایحه پیشنهادی معاونت حقوقی رئیس جمهور... و یک اصلاحیه قانون &zwnj پیشنهادی از سوی وزارت دادگستری... و شرحی موجز از روند بررسی آن ها در نشست...
کد خبر: ۴۵۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۹


موضوعات مورد بررسی اصلاح قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مصوب۱۳۹۰... لایحه قانون نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی...
کد خبر: ۴۴۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۵


موضوع مورد بررسی بررسی پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست جمهوری در... خصوص « لایحه قانون نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام... وظایف قانونی» ...
کد خبر: ۴۲۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۹


موضوع مورد بررسی - لایحه قانون نحوه مدیریت تعارض منافع... در انجام وظایف قانونی ...
کد خبر: ۴۰۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۷


موضوع مورد بررسی - لایحه قانون نحوه مدیریت تعارض منافع... در انجام وظایف قانونی ...
کد خبر: ۴۰۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۲۴


موضوع مورد بررسی - لایحه قانون نحوه مدیریت تعارض منافع... در انجام وظایف قانونی ...
کد خبر: ۳۹۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۰


موضوع مورد بررسی - لایحه قانون نحوه مدیریت تعارض منافع... در انجام وظایف قانونی ...
کد خبر: ۳۸۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۰


موضوع مورد بررسی - لایحه قانون نحوه مدیریت تعارض منافع... در انجام وظایف قانونی ...
کد خبر: ۳۸۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۴


موضوع مورد بررسی -لایحه قانون نحوه مدیریت تعارض منافع در... انجام وظایف قانونی ...
کد خبر: ۳۷۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۶


موضوع مورد بررسی - لایحه قانون نحوه مدیریت تعارض منافع... در انجام وظایف قانونی ...
کد خبر: ۳۷۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۱


موضوع مورد بررسی - لایحه قانون نحوه مدیریت تعارض منافع... در انجام وظایف قانونی ...
کد خبر: ۳۷۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۳


موضوع مورد بررسی - لایحه قانون نحوه مدیریت تعارض منافع... در انجام وظایف قانونی ...
کد خبر: ۳۶۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۶


موضوع مورد بررسی - لایحه قانون نحوه مدیریت تعارض منافع... در انجام وظایف قانونی ...
کد خبر: ۳۵۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۷


موضوع مورد بررسی - لایحه قانون نحوه مدیریت تعارض منافع... در انجام وظایف قانونی ...
کد خبر: ۳۵۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۱۹


موضوع مورد بررسی - لایحه قانون نحوه مدیریت تعارض منافع... در انجام وظایف قانونی ...
کد خبر: ۳۵۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۵


موضوع مورد بررسی - لایحه قانون نحوه مدیریت تعارض منافع... در انجام وظایف قانونی ...
کد خبر: ۳۴۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۹


موضوع مورد بررسی - لایحه قانون نحوه مدیریت تعارض منافع... در انجام وظایف قانونی ...
کد خبر: ۳۴۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۲


موضوع مورد بررسی - لایحه قانون نحوه مدیریت تعارض منافع... در انجام وظایف قانونی ...
کد خبر: ۳۳۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۸