برچسب ها
برچسب: لایحه قانون نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی
لایحه و یک اصلاحیه قانون به ریاست لعیا جنیدی شنبه...
به گزارش « پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» در... برگزار شد پیش نویس لایحه پیشنهادی معاونت حقوقی رئیس جمهور... و یک اصلاحیه قانون &zwnj پیشنهادی از سوی وزارت دادگستری... و شرحی موجز از روند بررسی آن ها در نشست...
کد خبر: ۴۵۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۹


موضوعات مورد بررسی اصلاح قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مصوب۱۳۹۰... لایحه قانون نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی...
کد خبر: ۴۴۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۵


موضوع مورد بررسی بررسی پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست جمهوری در... خصوص « لایحه قانون نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام... وظایف قانونی» ...
کد خبر: ۴۲۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۹


موضوع مورد بررسی - لایحه قانون نحوه مدیریت تعارض منافع... در انجام وظایف قانونی ...
کد خبر: ۴۰۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۷


موضوع مورد بررسی - لایحه قانون نحوه مدیریت تعارض منافع... در انجام وظایف قانونی ...
کد خبر: ۴۰۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۲۴


موضوع مورد بررسی - لایحه قانون نحوه مدیریت تعارض منافع... در انجام وظایف قانونی ...
کد خبر: ۳۹۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۰


موضوع مورد بررسی - لایحه قانون نحوه مدیریت تعارض منافع... در انجام وظایف قانونی ...
کد خبر: ۳۸۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۰


موضوع مورد بررسی - لایحه قانون نحوه مدیریت تعارض منافع... در انجام وظایف قانونی ...
کد خبر: ۳۸۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۴


موضوع مورد بررسی -لایحه قانون نحوه مدیریت تعارض منافع در... انجام وظایف قانونی ...
کد خبر: ۳۷۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۶


موضوع مورد بررسی - لایحه قانون نحوه مدیریت تعارض منافع... در انجام وظایف قانونی ...
کد خبر: ۳۷۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۱


موضوع مورد بررسی - لایحه قانون نحوه مدیریت تعارض منافع... در انجام وظایف قانونی ...
کد خبر: ۳۷۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۳


موضوع مورد بررسی - لایحه قانون نحوه مدیریت تعارض منافع... در انجام وظایف قانونی ...
کد خبر: ۳۶۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۶


موضوع مورد بررسی - لایحه قانون نحوه مدیریت تعارض منافع... در انجام وظایف قانونی ...
کد خبر: ۳۵۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۷


موضوع مورد بررسی - لایحه قانون نحوه مدیریت تعارض منافع... در انجام وظایف قانونی ...
کد خبر: ۳۵۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۱۹


موضوع مورد بررسی - لایحه قانون نحوه مدیریت تعارض منافع... در انجام وظایف قانونی ...
کد خبر: ۳۵۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۵


موضوع مورد بررسی - لایحه قانون نحوه مدیریت تعارض منافع... در انجام وظایف قانونی ...
کد خبر: ۳۴۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۹


موضوع مورد بررسی - لایحه قانون نحوه مدیریت تعارض منافع... در انجام وظایف قانونی ...
کد خبر: ۳۴۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۲


موضوع مورد بررسی - لایحه قانون نحوه مدیریت تعارض منافع... در انجام وظایف قانونی ...
کد خبر: ۳۳۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۸


موضوع مورد بررسی - لایحه قانون نحوه مدیریت تعارض منافع... در انجام وظایف قانونی ...
کد خبر: ۳۱۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۰۵


موضوع مورد بررسی - لایحه قانون نحوه مدیریت تعارض منافع... در انجام وظایف قانونی ...
کد خبر: ۳۰۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۴