برچسب ها
برچسب: لایحه
موضوع مورد بررسی - لایحه بازنگری و اصلاح قانون رسیدگی...
کد خبر: ۶۴۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۵


مورخ ۹۷/۱۱/۱۵ - پیش نویس لایحه الحاق یک بند به...
کد خبر: ۶۴۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۵


موضوع مورد بررسی - لایحه حفاظت رودخانه ها و کاهش...
کد خبر: ۶۴۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۵


موضوعات مورد بررسی - لایحه شوراهای حل اختلاف - لایحه...
کد خبر: ۶۴۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۵


رئیس جمهور لایحه حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات...
لایحه حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی را... جامعه این لایحه توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی...
کد خبر: ۶۳۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۴


وزارت دادگستری لایحه شورا های حل اختلاف را به منظور...
بند ۲ اصل ۱۵۸ همان قانون لایحه شوراهای حل اختلاف... و تصویب به دولت ارسال کرده است مطابق این لایحه...
کد خبر: ۶۳۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۲


موضوع مورد بررسی - لایحه حفاظت رودخانه ها و کاهش...
کد خبر: ۶۳۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۲


موضوع مورد بررسی - لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت...
کد خبر: ۶۳۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۲


موضوع مورد بررسی - لایحه شوراهای حل اختلاف ...
کد خبر: ۶۳۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۲


اقتصادی و اداری - لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر...
کد خبر: ۶۳۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۲


موضوع مورد بررسی - لایحه وثایق بانکی ...
کد خبر: ۶۳۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۲


موضوع مورد بررسی - لایحه اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات...
کد خبر: ۶۳۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۲


تصویب کمیسیون قرار گرفت تصویب موادی از لایحه ایجاد نهاد... ملی حقوق بشر و شهروندی در ادامه روند بررسی لایحه...
کد خبر: ۶۳۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۲


موضوع مورد بررسی - لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت ...
کد خبر: ۶۳۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۱۵


موضوع مورد بررسی - لایحه شوراهای حل اختلاف ...
کد خبر: ۶۳۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۱۵


و استخدامی کشور" - لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر...
کد خبر: ۶۳۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۱۵


موضوع مورد بررسی - لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت ...
کد خبر: ۶۳۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۱۵


موضوع مورد بررسی - لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت ...
کد خبر: ۶۳۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۱۵


موضوع مورد بررسی - لایحه اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری...
کد خبر: ۶۳۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۱۵


موضوع مورد بررسی - پیش نویس لایحه بازنگری و اصلاح...
کد خبر: ۶۳۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۱۵