برچسب ها
برچسب: قانون برنامه ششم توسعه
استناد بند ح ماده 70 قانون برنامه ششم توسعه -... اصلاح ماده 31 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور... برنامه ریزی و توسعه استانها - پیشنهاد مشترک وزارتخانه های... اجتماعی و سازمان برنامه بودجه کشور درخصوص اصلاح تعرفه مراکز...
کد خبر: ۳۲۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۰


جامعه سنتی به سوی پیشرفت و در مسیر توسعه می... 80 قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف است مراکز فوریت... نفر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه توسعه دهد... های اجتماعی نیز این مراکز را توسعه دهد لذا بدین...
کد خبر: ۳۲۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۱۶


بر اساس ماده 72 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی... سیاست گذاری اجرائی برنامه ریزی راهبردی ارزشیابی اعتبارسنجی و نظارت... بر اساس بند پ قانون فوق فهرست رسمی دارویی ایران... اجرائی این بند در شش ماه اول اجرای قانون برنامه...
بر اساس ماده 72 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی... جمله بیمه سلامت شامل سیاست گذاری اجرائی برنامه ریزی راهبردی... امور تصدی گری با رعایت ماده 13 قانون مدیریت خدمات... این قانون سازمان بیمه سلامت از وزارت تعاون کار و...
کد خبر: ۳۱۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۱۲


بر اساس ماده 101 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی... آن استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه... مندی جامعه از سرمایه انسانی ایشان در فرآیند توسعه پایدار... بر مبنای اصول اسلامی در سیاست ها برنامه ها و...
براساس ماده 101 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و... 20 و بیست و یکم 21 قانون اساسی ج ا... کلی برنامه ششم و سیاست های کلی خانواده مبنی بر... حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه ها و...
کد خبر: ۳۱۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵


840 میلیارد تومان و تعهد دولت در قانون بودجه سال... 63 قانون برنامه ششم توسعه 1 2 درخواست تخصیص 100%... ث ماده 63 قانون برنامه ششم 2 و جایگزینی عبارت... "صندوق توسعه ملی"به جای "حساب ذخیره ارزی" br clear="all" 1...
کد خبر: ۳۰۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۷


برای کسب عوارض و درآمد های قانونی شهرداری و ...
برای کسب عوارض و درآمد های قانونی شهرداری و در... وضعیت ناپایداری قراردارد لذا با توجه به تکالیف قانونی از... جمله بند ب تبصره 52 قانون بودجه سال 1362 تبصره... 50 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری...
کد خبر: ۳۰۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۷


ماده 31 قانون برنامه ششم توسعه و با هدف انجام...
ماده 31 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی... که در اجرای ماده 7 قانون ایمنی زیستی مصوب سال... مکلفند به استناد بند ب ماده 31 قانون فوق الذکر...
کد خبر: ۳۰۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۵


ماده 70 قانون برنامه ششم توسعه که دولت را موظف... نموده طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به ایجاد... های بیمه ای در چارچوب قانون عمل کند دستورالعمل هماهنگی...
ماده 70 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی... اول اجرای قانون برنامه نسبت به ایجاد وحدت رویه بین... در چارچوب قانون عمل کند پیشنهاد نموده تا صندوق ها... 72 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی...
کد خبر: ۳۰۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۵


دراجرای اصل یکصدو بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی... ایران به پیوست قانون اصلاح تبصره بند ب ماده 35... قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری...
دراجرای اصل یکصدو بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی... ایران به پیوست قانون اصلاح تبصره بند ب ماده 35... قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری... ششم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و شش...
کد خبر: ۲۹۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۳


بر اساس بند پ ماده 74 قانون برنامه ششم توسعه...
بر اساس بند پ ماده 74 قانون برنامه ششم توسعه... قانون برنامه تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران... می رسد در این راستا سازمان برنامه و بودجه متن...
کد خبر: ۲۸۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۰۴


براساس آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 75 قانون برنامه... ششم توسعه مصوب 1395وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف...
- به استناد تبصره 3 ماده 75 قانون برنامه ششم... توسعه- مصوب 1395 آیین نامه چگونگی مراحل صدور گواهی و... لازم الاجراء شدن این قانون تهیه می شود و به... تصویب هیأت وزیران می رسد - اینک سازمان برنامه و...
کد خبر: ۲۵۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۳۰


قانون برنامه ششم توسعه کشور "دولت مکلف به تنظیم و...
1- طبق ماده 63 قانون برنامه ششم توسعه کشور "دولت... این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به... 63 قانون برنامه ششم توسعه کشور ماده 1- سازمان برنامه... و بودجه کشور در طی سال های اجرای برنامه ششم...
کد خبر: ۲۵۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۶


سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرده تا دستگاه ها پیش... ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در چارچوب خط مشی... دستگاه های اجرایی ملی استانی و شرکت های دولتی برنامه... سازمان برنامه و بودجه ارائه کنند رویکرد اصلی بودجه سال...
کد خبر: ۲۵۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۲


63 قانون برنامه ششم توسعه به منظور تنظیم سیاست های...
کد خبر: ۲۵۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۰


تعیین کرد بر اساس ماده 15 قانون برنامه ششم توسعه... برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هر کدام... در طول برنامه ششم بر بند ب ماده ۱۸ قانون...
کد خبر: ۲۴۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷


تعیین نمود بر اساس ماده 15 قانون برنامه ششم توسعه... برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هر کدام... در طول برنامه ششم بر بند ب ماده ۱۸ قانون...
کد خبر: ۲۴۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷


شدند بر اساس ماده 15 قانون برنامه ششم توسعه مصوب... رئیس اتاق تعاون - نمایندگان کمیسیون های اقتصادی و برنامه... طول برنامه ششم بر بند ب ماده ۱۸ قانون پولی...
کد خبر: ۲۴۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۲


سازمان برنامه و بودجه کشور به استناد بند ب ماده... 72 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور...
سازمان برنامه و بودجه کشور به استناد بند ب ماده... 72 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور... نموده است ------------------------------------------------------ بند ب ماده 72 قانون برنامه ششم-... به منظور توسعه کمی و کیفی و ساماندهی و یکپارچه...
کد خبر: ۲۳۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۰۸


بند ب ماده 17 قانون برنامه ششم توسعه حکم لازم...
بر نظام بانکی در بند ب ماده 17 قانون برنامه... ششم توسعه حکم لازم درج شده است در این راستا... قانون محاسبات عمومی را به عهده وزارت امور اقتصادی و... آقای دژپسند معاون محترم امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و...
کد خبر: ۲۲۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۱


در توسعه صنعتی و معدنی کشور با بهره گیری از...
توسعه منطقه ای دارد لذا ضرورت توسعه متوازن و نگاه... نمی شود برنامه توسعه ای را بدون دید سرزمینی پیش... برد درواقع آمایش سرزمین بازتاب سرزمینی توسعه بلندمدت کشور است... در راستای توسعه بلندمدت بهره برداری کنیم وبه تعبیر دیگر...
کد خبر: ۲۲۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۱۶