برچسب ها
برچسب: فاصله هوایی
صنعتی اشتهارد و اصلاح « فاصله هوایی» به « فاصله... نرخ صفر مالیاتی برای واحدهای اقتصادی مستقر در شهرک&rlm فاصله... هواییهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال... د همین ماده محدوده به شعاع فاصله هوایی ۱۲۰ کیلومتر...
کد خبر: ۵۴۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۱۱


بند "د" ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم شعاع فاصله هوایی... مالیاتی مبنی بر اتخاذ رویه واحد در تعیین فاصله براساس...
کد خبر: ۹۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۱۸