برچسب ها
برچسب: عوارض شهرداری
از آنجاییکه شهرداری ها از ارایه هرگونه خدمات شهری به... از پرداخت هرگونه عوارض شهرداری را به هیئت دولت ارایه...
گردیده و در این زمینه شهرداری ها خدمات شهری به... های علمیه و وزارت آموزش و پرورش از پرداخت عوارض... شهرداری از قبیل عوارض ساخت نوسازی و عوارض مدیریت پسماند... یک تبصره به ماده 74 قانون شهرداری -مصوب 11 تیر...
کد خبر: ۳۶۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۹


۱۳۵۱ صورت می گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل... احداث تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می...
کد خبر: ۳۴۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۱۹


می گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری... و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می باشد مطابق...
کد خبر: ۳۳۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۱۰


درآمد شهرداری ها با توجه به فقدان نگرش جامع به... منابع درآمدی شهرداری ها وابستگی به درآمدهای غیرمستمر و ناپایدار... برای کسب عوارض و درآمد های قانونی شهرداری و ...
درآمد شهرداری ها با توجه به فقدان نگرش جامع به... منابع درآمدی شهرداری ها وابستگی به درآمدهای غیرمستمر و ناپایدار... برای کسب عوارض و درآمد های قانونی شهرداری و در... ارتباط با لایحه نظام درآمد پایدار شهرداری ها در جلسات...
کد خبر: ۳۰۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۷


ایران صورت می گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل... احداث تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می...
کد خبر: ۲۸۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۰۳